Arkiver

Aasmund Robert Vik

Aasmund Vik (f. 1947) er en mangeårig aktivist i skeive organisasjoner, og var en av stifterne av Åpen Kirkegruppe i 1976. Samlingen inneholder blant annet et infosett om homofili, utgitt av CHE (Campaign for Homosexual Equality) i London på 70-tallet, som ble grunnlaget for mange informasjonsoppdrag om homofili hjemme i Norge. I 2022 ble Aasmund Viks arkiv utvidet med en tilvekst på 15 hyllemeter. ...


Anfinn Bernaas

Arkivet til Anfinn Bernaas (f. 1954) består av ca. to hyllemeter materiale, i hovudsak presseklipp, organisasjonsmateriale, manuskript og liknande. Arkivkatalogen ligg på Arkivportalen, og materialet kan bestillast for bruk på lesesal ved Universitetsbiblioteket i Bergen.


Arne Heli

Arne Heli (1924–2006) var en av pionerene innen det homopolitiske arbeidet i Norge. Arkivmaterialet består av fotografier og manuskriptet "De tause taler ut". Dette var tenkt som en oppfølger til boken Vi som føler annerledes, men ble aldri publisert.


Arnold Havelin

Arnold Havelin (1928-2017) var utdannet cand. psychol. fra Universitetet i Oslo i 1955. Han var den første som utførte kvantitative studier av allmennhetens holdninger til homofili og som kartla homofiles egen forståelse av sin livssituasjon her til lands. Arkivet hans består av en del av de originale svarskjemaene fra studien samt alle hullkortene som ble brukt til å lagre de ...


Bamseklubben

Bamseklubben ble grunnlagt i 1999 for å skape et trygt og inkluderende miljø for homofile menn i alle aldre. I dag har klubben rundt 300 medlemmer og arrangerer fester og kulturelle arrangementer i tillegg til å utgi medlemsbladet «Bamse BraKar». Gruppen er kjent for fargerike innslag i Pride-parader og har vunnet prisen for beste innslag flere ganger. Arkivet til Bamseklubben ...


Bilder og medieressurser

Bilder og medieressurser til bruk for presse og andre aktører.

Kreditering må oppgis slik den er spesifisert for det enkelte bilde eller den enkelte video.
Skeivt arkiv forsøker å kartlegge alle fotografer, men noen ganger lar dette seg ikke gjøre. Kontakt oss gjerne på skeivtarkiv@uib.no dersom du har informasjon.


Birgit Bjerck

Birgit Bjerck (f. 1947) er forlagsredaktør og har jobbet i Pax og Oktober. Hun engasjerte seg i Nyfeministene fra starten av i 1970 og var i en periode aktiv i DNF-48, men brøt ut derfra og var med på å stifte Arbeidsgrupper for homofil frigjøring (AHF). Arkivet består blant annet av materiale fra DNF-48 og AHF, samt presseklipp, brosjyrer, bøker og ...


Bjørg Vikås

Bjørg Vikås (f. 1961) var aktiv i det organiserte skeive miljøet i Bergen i en årrekke. Arkivmaterialet dokumenterer arbeid i organisasjonene LLH Bergen, DNF-48, DNFs kvinnegruppe og Lesbisk bevegelse i Bergen (LBB) på 90-tallet og tidlig 2000-tall. Bjørg Vikås er også videointervjuet av Skeivt arkiv. ...


Bjørn Hatterud

Bjørn Hatterud (f. 1977) er en skeiv kunster, forfatter og samtidsmusiker. Arkivet hans består av en rekke ulike personlige eiendeler og papirer som dokumenterer et skeivt kunstnerliv.


Blikk

Tidsskriftet Blikk ble startet i 1991, og er det eldste skeive magasinet i Norden som fortsatt kommer ut. Første redaktør var Arne Walderhaug (til 2002), og dagens redaktør er Erna Bøyum. Blikks omfangsrike analoge fotoarkiv består av en persondel og en temadel, i alt flere tusen fotografier. Det er nå under digitalisering.


Bodil Espedal

Bodil Espedal (f.1950) var aktiv i grupperingen Kvinneaktivistene, og ble etter hvert også aktiv i Lesbisk Bevegelse og i aktivitetene på Kvinnehuset i Oslo (opprettet i 1975). Hun var sentral i driften av bokkafeen på Kvinnehuset. Arkivet hennes inneholder blant annet materiale fra Kvinnehøjskolen på Gotland og utgaver av tidsskriftet Hvidløgspressen.


Bygdepride

Bygdepride ble stiftet 13. oktober 2017, først med navnet Ørsta/Volda Pride. Samlingen består av årsmelding for organisasjonens første år, og dokumenter fra årsmøtet 2018.


Calle Almedal

Calle Almedal (1945–2018) var sykepleier og en pionér innen hiv/aids-forebyggende arbeid. Hans arkiv består av personlige brev, sendt hjem over en tjueårsperiode fra midten av 60-tallet, samt presseklipp og fotografier. Arkivet er ferdig katalogisert og kan bestilles for bruk. Calle Almedal er også blitt videointervjuet av Skeivt arkiv.


Dag Strand Nielsen

Dag Strand Nielsen (1950–1995) var homo- og aids-aktivist fra 1970-tallet til han døde i 1995. Arkivet inneholder dokumentasjon av hans mangfoldige virke som aktivist med materiale fra blant annet Arbeidsgrupper for homofil frigjøring (AHF).


Dag Øistein Endsjø

Menneskerettsaktivisten og religionsviteren Dag Øisten Endsjø (f. 1968) var medlem og leder av studentgruppen Homoversitas Osloensis på 1990-tallet. Han har skannet en rekke plakater og løpesedler fra gruppens aktiviteter, og disse er nå gjort tilgjengelige digitalt av Skeivt arkiv.


Dermot Mack

Dermot Mack (1914–2001) var en av pionerene i Det norske forbundet av 1948 (DNF-48), der han var leder i periodene 1952–58 og 60–62. Skeivt arkiv har mottatt syv mapper med materiale som har tilhørt Dermot Mack. Arkivet er ordnet og tilgjengelig for bruk.


Désirée Hafstad

Désirée Hafstad, nå Daisy Sælen Hafstad (f. 1967) har siden 1990-tallet vært en viktig forkjemper for homofile og transpersoner og ikke minst spilt en viktig rolle for å spre campkultur og skeiv kultur gjennom sitt virke som artist. Arkivet består av ca. 1 hyllemeter materiale, blant annet promomateriale (plakater) og video-opptak (VHS-er) fra ulike show i Bergen og Oslo. Daisy ...


Earle Hyman

Earle Hyman (1926-2017) var amerikansk skuespiller med tett tilknytning til Norge. Hans livspartner var Rolf Sirnes fra Haugesund, og paret hadde hytte sammen på Vestlandet. Arkivet består av fotografier, gjenstander m.m.


Egil Gangaassæter

Egil Gangaassæter har bakgrunn som mangeårig prosjektleder for Helseutvalget i Trondheim. Samlingen består av brosjyrer og organisasjonsdokumenter m.m.

Erik Gangaassæter er også videointervjuet av Skeivt arkiv. ...


Eiliv Høibakken

Eiliv Høibakken har tilbragt mye tid i bokhandler og antikvariater i byer som har vært sentrale i den skeive historien, og bygget opp en stor og flott boksamling bestående av både fag- og skjønnlitteratur. Boksamlingen ble overført til Skeivt arkiv i 2019.


Ellen Mortensen

Ellen Mortensen er professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen og faglig leder for Holbergprisen. Hun har også bakgrunn fra skeive organisasjoner som DNF-48, HBB, Sapfo og Lesbisk front. Arkivmaterialet består av dokumenter og grafisk materiale fra Sapfo og HBB, samt en stor samling bøker med lesbisk tematikk. Mortensen er også blitt videointervjuet av Skeivt arkiv.


Erik Lundhaug

Samlingen består av arkivmateriale fra Helseutvalgets arbeid i Tronheim, samt noe annet organisasjonsmateriale. Presseklipp, foto, lysbilder, plakater og videoopptak av kabaretforestilling. Omfang er 2,5 hyllemeter og periode fra ca. 1985.


FRI Midt-Norge

Foreningen FRI har en rekke lokallag landet over. Fra FRI Midt-Norge har Skeivt arkiv mottatt 6 hyllemeter materiale. Arkivet inneholder også materiale fra forløperorganisasjonene LLH og DNF-48.


FRI Vestfold

Det har vært organisert "homovirksomhet" i Vestfold siden 1976, og materialet fra FRI Vestfold spenner tilbake i tid til LLH Vestfold og DNF-48 – Vestfold Region. Samlingen består av en rekke bøker, tidsskrifter og annet trykt materiale, samt original tegning av kunstneren Øyvind Rauset, og fat gitt i gave til LLH Vestfold fra LLH sentralt.


FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

FRI har donert sitt organisasjonsarkiv til Skeivt arkiv. Arkivet inneholder også materiale fra forløperorganisasjonene Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring/Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) og Det norske forbundet av 1948 (DNF-48).


Finnmark Pride

Arkivet fra Finnmark Pride består av organisasjonsdokumenter som referater og korrespondanse, samt en rekke plakater, løpesedler, buttons og t-skjorter produsert i forbindelse med festivalene.


Folkehelseinstituttet

Arkivet kommer fra den tidligere aids-informasjonsenheten ved Folkehelseinstituttet og inneholder bl.a. rapporter, brosjyrer, presseklipp, faglitteratur, filmer, plakater og annet kampanjemateriell. Arkivet har et omfang på 31 hyllemeter.


Forbundet for transpersoner i Norge (FTPN)

Forbundet for transpersoner i Norge (FTPN) er en interesseorganisasjon for alle som i dag gjerne beskrives med paraplybegrepet "transpersoner". Arkivet består av organisasjonsmateriale og presseklipp, samt bøker med transtematikk og en stor samling av tidsskriftene Beaumont Bulletin, Beaumont Magazine, Attitude, Trans X, Intermezzo og Feminform.


Geir Hagland

Geir Hagland er mangeårig aktivist, og var blant annet leder for DNF-48 fra 1979 - 1982. Samlingen består av foto, presseklipp, karikaturtegning, pamfletter og nekrologer.


Geir Henning Matre

Samlingen består av særoppgave fra Sosialhøgskolen i Stavanger 1972 (Homofili, valg eller skjebne?), samt brosjyrer, presseklipp, korrespondanse og bøker. Periode: 1970- og 80-tallet.


Great Garlic Girls

Draggruppen Great Garlic Girls ble stiftet i 1981 og har turnert i en rekke land. I 1986 deltok de i Melodi Grand Prix som dansere i Ketil Stokkans låt "Romeo". Digitalt materiale; videoklipp med høydepunkter fra Great Garlic Girls' 40 årsjubileum og oversikt over samarbeidspartnere. ...


Gro Lindstad

Gro Lindstad (f. 1960) er tidligere leder for LLH (1992–1998). Arkivet hennes er på ca. ti hyllemeter. Det består av materiale fra virksomheten hennes i ulike organisasjoner i Norge og internasjonalt, og inneholder blant annet brev, presseklipp, brosjyrer og artikler. Arkivet er katalogisert og tilgjengelig for bruk hos Skeivt arkiv.


Gunnar Moe

Gunnar Moe (f. 1964) har hatt en rekke verv innen det skeive organisasjonslivet, blant annet som styremedlem i Åpen Kirkegruppe (ÅK) fra 1989–1992, og som medlem og tekstforfatter for koret Homofonien. Arkivet består av tekster han selv har skrevet, blant annet til ÅKs 15- og 20-års jubileer. Gunnar Moe er også videointervjuet av ...


Helseutvalget

Helseutvalget ble stiftet i 1983 og drev da hivforebyggende arbeid. I dag arbeider stiftelsen bredt med seksuell og psykisk helse både blant menn som har sex med menn og kvinner som har sex med kvinner. Helseutvalget har donert sitt arkiv på 45 hyllemeter, samt digitalt materiale, til Skeivt arkiv. Arkivet er ordnet og tilgjengelig for bruk.


HivNorge

HivNorges arkiv innbefatter også materiale fra forløperorganisasjonene Landsforeningen mot aids (LMA), Pluss og Pluss-LMA. Arkivet spenner fra 1987 og til ca. 2014, og består blant annet av presseklipp, medlemsblader og oppstartsdokumenter. Arkivet er katalogisert og kan bestilles for bruk.


Ida Blom

Ida Blom (1931–2016) var en pionér innen kvinne- og kjønnsforskning og ble i 1985 Norges første professor i kvinnehistorie. Hun var også en av grunnleggerne av International Federation for Research in Women's History, som hun ledet fra 1987–1995. Skeivt arkiv har fått en stor boksamling etter Ida Blom, samt faghistorisk materiale.


Jan Olav Gatland

Jan Olav Gatland (f. 1949) er sakprosaforfatter og tidligerte førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Boken hans "Mellom linjene – homofile tema i norsk litteratur" fra 1990 fikk mye oppmerksomhet. Han har bodd både i Bergen, Tromsø og Oslo, og har vært aktiv både i Homofil bevegelse i Bergen (HBB), Det norske forbundet av 1948 (DNF-48) og Homofil bevegelse i Tromsø ...


Jens Torstein Olsen

Jens Torstein Olsen (f. 1948) er pensjonert prest og ektefelle av høyrepolitiker Erling Lae. I 1989 gikk han til sak mot Kirkerådet da han ikke ble tilsatt i en saksbehandlerstilling fordi han levde sammen med en mann. Arkivet dokumenterer denne saken.


John Jeanette Solstad

Jeanette Solstad (tidl. John Jeanette Solstad Remø, f. 1949) har vært en viktig foregangsperson i kampen for rettigheter for transpersoner. Hun jobbet for å få lov til å endre juridisk kjønn uten å måtte gjennomgå kjønnsbekreftende operasjon, og var en frontfigur for Amnesty Internationals kampanje for å endre lovverket i Norge. Jeanette Solstad mottok i den forbindelse en mengde brev ...


Jon Gunnar Arntzen

Jon Gunnar Arntzen er forlagsredaktør og autorisert lokalguide i Oslo. Han var en sentral person i arkivgruppa i DNF-48, som arbeidet for å skape en infrastruktur for innsamling, bevaring og formidling av norsk skeiv historie. Arkivet består av materiale fra hans tid som styremedlem i Metropol (1987–89), som styreleder i DNF-48 i Oslo (1988–89) og som nestleder i DNFs landstyre ...


Jorid Bakken Steigum

Jorid Bakken Steigum er utdannet lærer og har blant annet jobbet for Rosa Kompetanse. Hun har vært aktiv i Skeiv ungdom og var initiativtaker for «Skeivt svar» (startet i 2005) som formidlet kunnskap til skoleelever i Agder. Steigum var også sentral i LLHs ungdomsgruppe i Asker og Bærum og i SiJa-kampanjen, som samlet nesten 24.000 underskrifter for en ny, kjønnsnøytral ...


Karen-Christine Friele

Karen-Christine (Kim) Friele (1935–2021) sitt arkiv består av ca. 15 hyllemeter og innholder flere ulike materialtyper, som organisasjonsmateriale og sakspapirer, lyd- og videoopptak, presseklipp og tidsskrifter. Deler av arkivet er digitalisert og tilgjengelig på nett, mens det øvrige er katalogisert og kan bestilles for bruk på lesesal ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Se arkivet til Karen-Christine ...


Kenneth Elvebakk

Kenneth Elvebakk (f. 1966) er prisbelønt filmregissør og har blant annet laget dokumentarfilmene Den hemmelige klubben, Ballettguttene og Jenter med baller. Arkivmaterialet består blant annet av utgitte filmer, plakater, billedmateriale og råopptak fra flere filmer.


Kirsti Malterud

Kirsti Malterud (f. 1949) er forsker og professor i allmennmedisin. Hun var med å starte Oslo Helseråds Rådgivningstjeneste for homofile på 1970-tallet, og har donert materiale vedrørende dette tiltaket til Skeivt arkiv.


Kjersti Ulriksen

Kjersti Ulriksen har vært aktiv i homopolitisk arbeid gjennom mange år, blant annet som leder av DNF-48 i Bergen. Arkivet består blant annet av egne manus til innlegg og tidsskriftet Bergens lesbe-Tidende fra 1989.


LLH Bergen og Hordaland

Fra LLH Bergen og Hordaland har Skeivt arkiv blant annet mottatt en stor boksamling, en stor samling fotografier og en rosa silkefane laget av medlemmer i Homofil bevegelse i Bergen (HBB).


LLH Buskerud

LLH Buskerud er nå nedlagt og har i den forbindelse donert sitt organsasjonsarkiv til Skeivt arkiv. Arkivet består av ca. 1 hyllemeter materiale.


Lesbisk rørsle i Telemark

Lesbisk rørsle i Telemark ble stiftet 1. november 1978. Arkivet består av ca. 2 hyllemeter arkivmateriale, blant annet invitasjoner til sosiale sammenkomster, brosjyrer og andre dokumenter. Materialet er katalogisert og kan bestilles for bruk på lesesal ved Universitetetsbiblioteket i Bergen.


Lisbeth Nilsen

Lisbeth Nilsen (f. 1952) har bakgrunn som bibliotekar, bokhandler, forfatter, oversetter og forlagsredaktør. Hun har vært aktiv lesbisk feminist i bl.a. DNF-48, Kvinnefronten, Lesbisk rørsle i Telemark og Lesbisk Forum. Som medforfatter av På sporet av den tapte lyst (Brantenberg et.al 1986) bidro hun til å synliggjøre kjærlighet mellom kvinner ...


Løvetann

Tidsskriftet Løvetann kom ut i perioden 1977–2003, først tilknyttet Arbeidsgrupper for homofil frigjøring (AHF), senere med en selvstendig redaksjon. Tidsskriftet hadde fokus på kultur og grundige artikler, og ble utgitt på frivillig basis. Løvetanns analoge fotoarkiv dokumenterer skeiv aktivisme og tematikk i bred forstand. Selv om arbeidet i redaksjonen ble utført på frivillig basis hadde tidsskriftet også profesjonelle fotografer ...


Løvetannregisteret

Løvetann (1977–2003) ble startet opp som et tidsskrift med utgangspunkt i organisasjonen AHF (Arbeidsgrupper for homofil frigjøring). Tidsskriftet hadde hele tiden et fokus på kultur og på grundige artikler, og hadde et akademisk, venstreorientert preg. Tidsskriftet ble lagt ned i 2003. Skeivt arkiv har mottatt redaksjonens elektroniske register over innholdet i tidsskriftet. På sikt vil også noe av innholdet bli ...


Margarethe Cammermeyer

Margarethe "Gretge" Cammermeyer ble født i Oslo i 1942, men emigrerte til USA etter andre verdenskrig og ble amerikansk statsborger i 1960. Hun mistet stillingen sin i Nasjonalgrden etter å åpent ha fortalt at hun var lesbisk, men fikk jobben tilbake etter en dom i 1994, og ble med ...


Marit Myking

Marit Myking (1953–2013) var på 1970- og 80-talet aktiv i ulike organisasjonar på venstresida, og då særleg i feministiske og homofile organisasjonar. Arkivet hennar er på om lag 2 hyllemeter og inneheld personleg materiale og materiale frå organisasjonar som AHF, Kvinnegruppa i AHF og Lesbisk forum, og frå tida hennar som redaksjonsmedlem i Løvetann.


Marna Eide

Marna Eide er leder for Internasjonal avdeling i FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Samlingen er digital og består av materiale fra oppstarten av Skeiv Verden, bl.a. foto og manus til foredrag.


Maya Økland

Maya Økland (f. 1980) er kunstner og kurator. Hun har en mastergrad i fotografi fra Kunsthøyskolen i Bergen. Arkivet består av kunstverket "Queer as Folk", et fotoprosjekt som ble utstilt ved Hordaland Kunstsenter og Vestlandsutstillingen i 2004.


Merethe Giertsen

Merethe Giertsen er førstelektor ved institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT – Norges arktiske universitet. Arkivet inneholder blant anent referater fra Samarbeidsutvalget for Kvinneorganisasjoner i Bergen, materiale fra Homofil bevegelse i Bergen (HBB) og Sappho- Lesbisk front, presseklipp, manus til appell og hennes hovedoppgave Lesbiske, coming out og åpenhet: en livsløpsanalyse (UiB, 1989).


Mindre samlinger

Andre donasjoner av ulike typer arkivmateriale.


Minnemateriale etter 25. juni 2022

Natt til 25. juni 2022 ble to personer drept og 23 skadet i en skyting på C .J. Hambros plass i Oslo, utenfor utestedene London Pub og Per på Hjørnet. I dagene som fulgte ble det lagt ned blomster, kort, flagg og lys på åstedet, og i Bergen ble Den blå steinen på Kong Olav Vs plass et sted for å markere hendelsen. Arkivverket ...


Miriam Aurora Hammeren Pedersen

Miriam Aurora Hammeren Pedersen (f. 1990) er sosialantropolog (PhD), sakprosaforfatter, lyriker, illustratør og skeiv aktivist. Hun har vært aktiv i det norske transmiljøet både gjennom privat engasjement, sentralstyreverv i Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens (PKI) og arbeid for FRI. Miriams arkiv inneholder bl.a. lyrikk, artikler og essays om skeive og feministiske temaer, ...


Nettverk for likeverdig samliv

Kirkelig nettverk for likeverdig samliv ble opprettet av sogneprest Knut Kittelsaa med flere i 2006, og arbeidet for å skape aksept for vigsel av likekjønnede par i Den norske kirken. Organisasjonen Åpen Folkekirke overtok etter hvert mye av nettverkets rolle, og kirkelig vigsel av likekjønnede par ble en ...


Oslo Pride

Oslo Pride eies av FRI Oslo og Akershus og driftes av frivillige. Arkivet består av organisasjonsdokumenter og digitalt materiale fra Europride, Oslo Pride og forløperen Skeive dager.


Per Østvold

Per Østvold (f. 1949) har vært politisk aktiv på venstresiden siden 60-tallet, både i AKP(m-l), SV, som homoaktivist og i fagforeningsarbeid. Arkivmaterialet består av dokumenter knyttet til AKPs kjente notat "Framlegg til fråsegn om homofili". Per Østvold er også videointervjuet av Skeivt arkiv.


Pål Bjørby

Pål Bjørby er litteraturviter og har vært førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Univeristetet i Bergen. Samlingen består av buttons, presseklipp og bøker m.m.


Ragnhild Krogvig

Ragnhild Krogvig har donert organisasjonsmateriale fra DNF-48, samt utgaver av tidsskriftene Mulius, Oss og Oss i mellom fra 60- og 70-tallet.


Reidar Engesbak

Reidar Engesbak (f. 1966) er journalist i magasinet Blikk og er også kjent som DJ Deadswan. Han har bakgrunn som aktivist i grupper som Rosa Rebeller, Ragr og Genitalia. Arkivet består av egendesignede plakater og flyers, samt annet visuelt materiale som dokumenterer et mangeårig engasjement på det skeive kulturfeltet. Engesbak har også donert en rekke bøker og tidsskrifter.


Rolf Løvaas

Rolf Løvaas (1923–1996) var en av pionerene i den norske homobevegelsen. Han ble i 1950 den første lederen i det som først var en norsk seksjon av danske Forbundet af 1948. Arkivet består blant annet av korrespondanse med forfatteren Alf Martin Jæger og en stor samling bøker og tidsskrifter.


Rolf Monsen

Rolf Monsen (f. 1946) er tidlegare aktivist i Det norske forbundet av 1948 (DNF-48) og Homofil bevegelse i Bergen (HBB). Frå 1970-talet var Monsen ei viktig sosial drivkraft for miljøet og nytta mellom anna eigen bustad til å arrangere festar og møter for homofile i Bergen. Arkivet hans inneheld organisasjonsmateriale, bøker, brosjyrar og aviser, kalendrar og andre trykksaker. Rolf Monsen ...SKAM-fans

En gruppe på 181 fans kjøpte originalmanuset til SKAM under P3-aksjonen 2017. Inntektene gikk til Unicef, og gruppen valgte å donere manus for episode 5/sesong 3 til Skeivt arkiv. SKAM er en nettserie rettet mot unge, og sesong 3 som ble vist høsten 2016 skildrer kjærlighetshistorien til Isak og Even. Arkivet inneholder også fan-skapt kunst relatert til serien.


Sapfonia

Sapfonia er Norges eneste skeive damekor. Koret, som holder til i Bergen, ble stiftet i 2002. De er kjent for sine årlige sommer- og julekonserter, og har også opptrådd på en rekke festivaler. Arkivet består av organisasjonsmateriale, foto, plakater og noter. Flere nåværende og tidligere medlemmer av Sapfonia er videointervjuet av Skeivt arkiv, blant andre Bjørg Vikås, Elisabeth Farstad og ...


Sigfrid Hernes

Sigfrid Hernes er billedkunstner og arbeider med foto, tegning og video.Samlingen består av utstillingskataloger, diktsamling og semesteroppgave fra Bergen håndverkskole.


Siri Kvalheim

Aktivisten Siri Kvalheim (1960-2018) ledet Oslo-avdelingen for DNF-48 og senere LLH i mange år. Hun stod bak tiltak som håndballaget Afrodite og korpset Fri Utblåsning, og arrangerte i 9 år Euro-Fun-cup, en europeisk håndball-cup for lesber. Arkivet hennes dokumenterer disse initiativene og øvrig organisasjonsarbeid, og spenner fra 1987 til 2002. Arkivet er ordnet og tilgjengelig i Arkivportalen og for bruk ...


Skeiv Ungdom

Skeiv Ungdom er FRIs ungdomsorganisasjon, åpen for alle under 30 år, som er for mangfold og mot diskriminering. Skeiv Ungdoms arkiv består av ca. 12 hyllemeter materiale, bl.a. organisasjonsdokumenter, bannere og promomateriale.


Skeiv ungdom Trøndelag

Skeiv Ungdom ble stiftet i 2004 og har en rekke lokallag over hele landet. Arkivet til Skeiv Ungdom Trøndelag inneholder organisasjonsdokumenter, grafisk materiale og tekstiler som plakater, bannere og t-skjorter.


Skeiv verden

Skeiv verden er en nasjonal interesseorganisasjon for LHBTIQ+ personer med minoritetsbakgrunn. Arkivet har et omfang på 7 hyllemeter, og inneholder organisasjonsdokumenter, plakater, bannere m.m. Arkivet omfatter perioden 2007-2018.


Skeive studenter

Skeive studenter i Bergen (tidligere UgleZ) er en studentgruppe og et sosialt møtested for skeive ved høyere utdanningsinstitusjoner i Bergen, og andre interesserte. Samlingen har et omfang på ca. en halv hyllemeter, og består av plakater og bannere m.m.

...


Stein Wolff Frydenlund

Stein Wolff Frydenlund (f. 1957) er lektor, samfunnsdebattant, mor og bestefar. Han har i en årrekke engasjert seg i LHBT- og transpolitisk arbeid, og har vært styremedlem i Transgender Europe (TGEU). Han har vært opptatt av å synliggjøre arbeidet for transpersoners rettigheter, har bidratt til en rekke medieoppslag og er også portrettert i boken Så falt brikkene på plass (Arntzen ...


Svein Skeid

Svein Skeid (f. 1950) har vært en sentral person i det skeive miljøet i Oslo, og var en av de viktigste pådriverne for fjerning av sykdomsdiagnosen relatert til BDSM og fetisjisme. Han har spilt en viktig rolle i arbeidet med å dokumentere skeivt uteliv i Norge. Svein Skeid har donert buttons, fyrstikkeske og stoler fra Metropol til Skeivt arkiv.


Tauno Silander

Tauno Silander (1959–2015) ble født i Finland, vokste opp i Liberia og flyttet til Oslo på 1980-tallet. Her utdannet han seg til webdesigner og gjorde seg bemerket som dragartist, blant annet med gruppene VSOP og Pzycho-sisters. Arkivet består av kostymer, videoopptak av dragshows, plakater, brosjyrer og annet visuelt materiale.


Terje Torberg Vevik Bratberg

Terje Torvik Vevik Bratberg er historiker og forfatter, blant annet av Trondheim byleksikon. I 1981 leverte han sammen med Bente Arnesen en mellomfagsoppgave i kriminologi om vold mot homofile, denne kan regnes som begynnelsen på homoforskningen ved institutt for kriminologi ved Universitetet i Oslo. Bratberg var i en periode leder for Arbeidsgrupper for homofil frigjøring (AHF). Arkivet spenner over perioden ...


Tor André Røkke

Tor André Røkke har bakgrunn fra aktivisme og organisasjonsarbeid i både DNF-48, Homofil bevegelse i Vestfold og Homofil bevegelse i Bergen. Samlingen består av bilder og presseutklipp m.m.


Torstein Dahle

Torstein Dahle er økonom, Rødt-politiker og mangeårig homoaktivist. Arkivet består av fotografier og annet materiale som dokumenterer homopolitisk aktivisme i Bergen.


Transgender Awareness Week 2023 - Bergen

Transgender Awareness Week blir markert årlig i forbindelse med transminnedagen 20. november. Samlingen består av utstillingshefte for Trans Exhibition ved Bergen Kjøtt, plakat og brosjyrer.


Trond Indahl

Trond Indahl har bakgrunn som førstekonservator ved Kunstmuseene i Bergen, forfatter og aktivist i Arbeidsgrupper for homofil frigjøring (AHF). Arkivet består av organisasjonsdokumenter fra AHF og en stor samling av AHFs tidsskrift Homintern.


Turid Eikvam

Turid Eikvam er kriminolog og har en lang karriere bak seg innen organisasjonsarbeid og aktivisme. Hun har bl.a. vært aktiv i AHF, sentral i Løvetann-redaksjonen og en av drivkreftene bak Nettverk for forskning om homoseksualitet. Samlingen består blant annet av bøker, buttons, kassetter, videokassetter og master/hovedoppgaver med skeiv ...


UgleZ

UgleZ (nå Skeive studenter) var en studentorganisasjon ved Universitetet i Bergen. Samlingen består av digitalt materiale som dokumenterer UgleZs virksomhet.


Ulf Tveten

Ulf Tveten har bakgrunn som strålevernforsker i NASA, og har levd med hiv i over 35 år. Samlingen består av brev, tidsskrifter, bøker og annet materiale som dokumenterer et innholdsrikt liv.


Åpen kirkegruppe

Åpen kirkegruppe (ÅK) ble etablert i 1976 og tilbyr et miljø og fellesskap for kristne skeive. ÅK feiret 40-års jubileum i 2016, og i forbindelse med arbeidet med jubileumsboken "Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg" samlet Trond Laksaa inn mye arkivmateriale fra ulike deler av organisasjonen. Materialet, som blant annet består av tidsskrifter, brosjyrer, dokumenter og fotografier, er nå donert til Skeivt ...


Åpen kirkegruppe Trøndelag

Åpen Kirkegruppe i Trøndelag ble etablert i 1973, og har jobbet mye med opplysningsarbeid og holdningsskapende arbeid. Arkivet har et omfang på 1 hyllemeter og dokumenterer driften i laget.


Åpen kirkegruppes foreldregruppe

Foreldregruppen i Åpen kirkegruppe ble startet opp i 1990 og var et nasjonalt nettverk av foreldre til homofile og lesbiske. Foreldregruppen tilbød et rom for gjensidig støtte, og var også engasjert i opplysnings- og holdningsskapende arbeid blant familier, lokalmiljøer, arbeidsplasser og menigheter. ÅKs foreldregruppe ble lagt ned i ...


Universitetsbiblioteket i Bergen, Skeivt arkiv

Besøksadresse: Skeivt arkiv
HF-bygget, Sydnesplassen 7, 5007 Bergen

Åpningstider:
Mandag og onsdag: 09:00–15:30 (15:00 i sommerhalvåret)
Torsdag: 10:00–15:30 (15:00 i sommerhalvåret)

Postadresse: Postboks 7808, 5020 Bergen
Kontakt: skeivtarkiv@uib.no

Skeivt arkiv tar forbehold om feil i tekster og bildebruk. Ta gjerne kontakt dersom du mener noe ikke stemmer. Alle tekster er tilgjengelige under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkår.

Følg oss på Facebook, Instagram og Twitter.

Skeivt Arkiv i media

Se mer