Arkiver

Aasmund Robert Vik

Aasmund Vik (f. 1947) er en mangeårig aktivist i skeive organisasjoner, og var en av stifterne av Åpen Kirkegruppe i 1976. Vik har blant annet donert et infosett om homofili, utgitt av CHE (Campaign for Homosexual Equality) i London på 70-tallet, som ble grunnlaget for mange informasjonsoppdrag om homofili hjemme i Norge. Aasmund Vik er også blitt videointervjuet av Skeivt ...


Alf Martin Jæger

Alf Martin Jæger (1895 - 1967) er forfatteren bak den første norske romanen hvor ordet "homoseksuell" tas i bruk. Romanen, Odd Lyng (1924), kan kalles et kampskrift mot §213 i straffeloven. Arkivet består av manuskripter til fortellinger, skuespill og dikt, samt fotografier.


Anbjørg Ohnstad

Anbjørg Ohnstad (f. 1949) er professor i sosialpsykologi og har vært en viktig foregangskvinne på forskning på lesbisk liv og samliv i Norge.Hun jobbet i en periode for Oslo helseråds rådgivningstjeneste for homofile. Hun og samboeren (senere ektefellen) ble kjent da de deltok i et tv-program om homofile sendt på NRK i 1989. Arkivet hennes er på ca. 1 hyllemeter ...


Anfinn Bernaas

Arkivet til Anfinn Bernaas (f. 1954) består av ca. to hyllemeter materiale, i hovudsak presseklipp, organisasjonsmateriale, manuskript og liknande. Arkivkatalogen ligg på Arkivportalen, og materialet kan bestillast for bruk på lesesal ved Universitetsbiblioteket i Bergen.


Anne C Eriksen

Anne C Eriksen har donert collage-kort for bøkene Villskudd, Fra undertrykkelse til opprør og Opp alle jordens homofile.


Arne Heli

Arne Heli (1924-2006) var en av pionerene innen det homopolitiske arbeidet i Norge. Han var i perioden 1949-1966 samboer med Øivind Eckhoff, som under pseudonymet Finn Grodal ga ut boken Vi som føler annerledes i 1957. Heli skrev selv den selvbiografiske boken Åpen om det forbudte, publisert i ...


Arnold Havelin

Arnold Havelin (1928-2017) var utdannet cand. psychol. fra Universitetet i Oslo i 1955. Han var den første som utførte kvantitative studier av allmennhetens holdninger til homofili og som kartla homofiles egen forståelse av sin livssituasjon her til lands. Arkivet hans består av en del av de originale svarskjemaene fra studien samt alle hullkortene som ble brukt til å lagre de ...


Bamseklubben

Bamseklubben ble grunnlagt i 1999 for å skape et trygt og inkluderende miljø for homofile menn i alle aldre. I dag har klubben rundt 300 medlemmer og arrangerer fester og kulturelle arrangementer i tillegg til å utgi medlemsbladet «Bamse BraKar.» Gruppen er kjent for fargerike innslag i Pride-parader og har vunnet prisen for beste innslag flere ganger. Arkivet til Bamseklubben ...


Birgit Bjerck

Birgit Bjerck (f. 1947) er forlagsredaktør og har jobbet i Pax og Oktober. Hun engasjerte seg i Nyfeministene fra starten av i 1970 og var i en periode aktiv i DNF-48, men brøt ut derfra og var med på å stifte Arbeidsgrupper for homofil frigjøring (AHF). Arkivet består blant annet av materiale fra DNF-48 og AHF, samt presseklipp, brosjyrer, bøker og ...


Birgit Bjerck

Birgit Bjerk (f.1947) var aktiv i nyfeministene fra starten av 70-tallet og var med på oppstarten av AHF etter splittelsen i DNF-48. Arkivet hennes inneholder diverse brosjyrer, presseklipp, bøker, Fritt Fram utgaver og materiale fra AHF og DNF-48.


Bjørg Vikås

Bjørg Vikås (f. 1961) var aktiv i det organiserte skeive miljøet i Bergen i en årrekke. Arkivmaterialet dokumenterer arbeid i organisasjonene LLH Bergen, DNF-48, DNFs kvinnegruppe og Lesbisk bevegelse i Bergen (LBB) på 90-tallet og tidlig 2000-tall. Bjørg Vikås er også videointervjuet av Skeivt arkiv. ...


Bjørn Hatterud

Bjørn Hatterud (f. 1977) er en skeiv kunster, forfatter og samtidsmusiker. Arkivet hans består av en rekke ulike personlige eiendeler og papirer som dokumenterer et skeivt kunstnerliv.


Bodil Espedal

Bodil Espedal (f.1950) var aktiv i grupperingen Kvinneaktivistene, og ble etter hvert også aktiv i Lesbisk Bevegelse og i aktivitetene på Kvinnehuset i Oslo (opprettet i 1975). Hun var sentral i driften av bokkafeen på Kvinnehuset. Arkivet hennes inneholder blant annet materiale fra Kvinnehøjskolen på Gotland og utgaver av tidsskriftet Hvidløgspressen.


Calle Almedal

Calle Almedal (1945 - 2018) var sykepleier og en pionér innen hiv/aids-forebyggende arbeid. Hans arkiv dokumenterer et mangfoldig liv, fra ungdommelig søken etter identitet til arbeid for internasjonale humanitære organisasjoner. Samlingen består av personlige brev, sendt hjem over en tjueårsperiode fra midten av 60-tallet, samt presseklipp og fotografier. Arkivet er ferdig katalogisert og kan bestilles for bruk. ...


Dag Strand Nielsen

Dag Strand Nielsen (1950-1995) var homo- og aids-aktivist fra 1970-tallet til han døde i 1995. Arkivet inneholder dokumentasjon av hans mangfoldige virke som aktivist med materiale fra blant annet Arbeidsgrupper for homofil frigjøring (AHF).


Dag Øistein Endsjø

Menneskerettsaktivisten og religionsviteren Dag Øisten Endsjø (f. 1968) var medlem og leder av studentgruppen Homoversitas Osloensis på 1990-tallet. Han har skannet en rekke plakater og løpesedler fra gruppens aktiviteter, og disse er nå gjort tilgjengelige digitalt av Skeivt arkiv.


Dermot Mack

Dermot Mack (1914-2001) var en av pionerene i Det norske forbundet av 1948 (DNF-48), der han var leder i periodene 1952-58 og 60-62. Mack kom fra en velstående familie og vokste opp i Bergen. Han utdannet seg til jurist og arbeidet noen år som dommerfullmektig, men senere levde han på ...


Désirée Hafstad

Désirée Hafstad, nå Daisy Sælen Hafstad (f. 1967) har siden 1990-tallet vært en viktig forkjemper for homofile og transpersoner og ikke minst spilt en viktig rolle for å spre campkultur og skeiv kultur gjennom sitt virke som artist. Arkivet består av ca. 1 hyllemeter materiale, blant annet promomateriale (plakater) og video-opptak (VHS-er) fra ulike show i Bergen og Oslo. Daisy ...


Ellen Mortensen

Ellen Mortensen er professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen og faglig leder for Holbergprisen. Hun har også bakgrunn fra skeive organisasjoner som DNF-48, HBB, Sapfo og Lesbisk front. Arkivmaterialet fra Ellen Mortensen består av dokumenter og grafisk materiale fra Sapfo og HBB, samt en stor samling bøker med lesbisk tematikk. Ellen Mortensen er også blitt videointervjuet av Skeivt ...


FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

FRI har donert sitt organisasjonsarkiv til Skeivt arkiv. Arkivet inneholder også materiale fra forløperorganisasjonene Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring/ Landforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH) og Det norske forbundet av 1948 (DNF-48).


FRI Midt-Norge

Foreningen FRI har i dag 11 lokallag landet over. Fra FRI Midt-Norge har Skeivt arkiv mottatt 6 hyllemeter materiale. Arkivet rommer også materiale fra forløperorganisasjonene Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring/ Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH), og Det norske forbundet av 1948 (DNF-48).


FRI Vestfold

Det har vært organisert "homovirksomhet" i Vestfold siden 1976, og materialet fra FRI Vestfold spenner tilbake i tid til LLH Vestfold og DNF av 1948 - Vestfold Region. Samlingen består av en rekke bøker, tidsskrifter og annet trykt materiale, blant annet DNF-48s sentrale brosjyrer "Homofili og forföring", "Homofili - en fordom som kan helbredes" og "§213 - Onde eller nødvendighet?". ...


Finnmark Pride

Arkivet fra Finnmark Pride består av organisasjonsdokumenter som referater og korrespondanse, samt en rekke plakater, løpesedler, buttons og t-skjorter produsert i forbindelse med festivalene.


Forbundet for transpersoner i Norge (FTPN)

Forbundet for transpersoner i Norge (FTPN) er en interesseorganisasjon for alle som i dag gjerne beskrives med paraplybegrepet "transpersoner". FTPN driver både politisk og sosialt arbeid. Til Skeivt arkiv har FTPN donert bøker med transtematikk, presseklipp og organisasjonsmateriale, samt en stor samling av tidsskriftene Beaumont Bulletin, Beaumont Magazine, Attitude, Trans X, Intermezzo og Feminform.Gro Lindstad

Gro Lindstad (f. 1960) er tidligere leder for LLH (1992-1998). Arkivet hennes er på omtrent ti hyllemeter. Det består av materiale fra virksomheten hennes i ulike organisasjoner i Norge og fra deltakelse i internasjonale organisasjoner og konferanser, og inneholder blant annet brev, presseklipp, brosjyrer og artikler. Arkivet er katalogisert og tilgjengelig for bruk hos Skeivt arkiv.


Gunnar Moe

Gunnar Moe (f. 1964) har hatt en rekke verv innen det skeive organisasjonslivet, blant annet som styremedlem i Åpen Kirkegruppe (ÅK) fra 1989 - 1992, og han har også vært medlem og tekstforfatter for koret Homofonien. Arkivet består av tekster han selv har skrevet, blant annet til ÅKs ...


Helseutvalget

Helseutvalget ble stiftet i 1983 og drev da hivforebyggende arbeid. I dag arbeider stiftelsen bredt med seksuell og psykisk helse både blant menn som har sex med menn og kvinner som har sex med kvinner. Helseutvalget har donert sitt arkiv på i alt 45 hyllemeter til Skeivt arkiv, samt digitalt materiale. Arkivet er ordnet og tilgjengelig for bruk.


HivNorge

HivNorges arkiv innbefatter også materiale fra forløperorganisasjonene Pluss-LMA, Landsforening mot aids (LMA) og Pluss. Arkivet spenner fra 1987 og til ca. 2014, og inkluderer blant annet presseklipp, medlemsblader og oppstartsdokumenter. Arkivet er katalogisert og kan bestilles for bruk.


Ida Blom

Ida Blom (1931 - 2016) var en pionér innen kvinne- og kjønnsforskning og ble i 1985 Norges første professor i kvinnehistorie. Hun var også en av grunnleggerne av International Federation for Research in Women's History, som hun ledet fra 1987 - 1995. Skeivt arkiv har fått en stor boksamling etter Ida Blom, samt faghistorisk materiale.


Jan Olav Gatland

Jan Olav Gatland (f. 1949) er sakprosaforfatter og tidligerte førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Boken hans "Mellom linjene - homofile tema i norsk litteratur" fra 1990 fikk mye oppmerksomhet. Han har bodd både i Bergen, Tromsø og Oslo, og har vært aktiv både i Homofil bevegelse i Bergen (HBB), Det norske forbundet av 1948 (DNF-48) og Homofil bevegelse i Tromsø ...


Jean Francois Keldenich

Jean Francois Keldenich har donert en rekke utgaver av ulike tidsskrift til Skeivt arkiv. I arkivet finner man blant annet Lenka, Masterpiece og Gofoten, som alle er tidsskrifter knyttet opp til BDSM og fetisj-miljøer.


Jens Torstein Olsen

Jens Torstein Olsen (f. 1948) er pensjonert prest og ektefelle av høyrepolitiker Erling Lae. I 1989 gikk han til sak mot Kirkerådet da han ikke ble tilsatt i en saksbehandlerstilling fordi han levde sammen med en mann. Arkivet dokumenterer denne saken.


Jens Torstein Olsen

Jens Torstein Olsen (f. 1948) har jobbet som prest i Stavanger og Oslo. Han ble i 1988 innstilt til en stilling i Kirkerådet, men da det kom frem at han levde sammen med en mann, fikk han beskjed om at han ikke kunne bli ansatt likevel. Jens Torstein Olsen gikk senere til sak mot kirkerådet, og materialet fra rettsaken er en del av hans ...


John Jeanette Solstad

Jeanette Solstad (tidl. John Jeanette Solstad Remø, f. 1949) har vært en viktig foregangsperson i kampen for rettigheter for transpersoner. Hun jobbet for å få lov til å endre juridisk kjønn uten å måtte gjennomgå kjønnsbekreftende operasjon, og var en frontfigur for Amnesty Internationals kampanje for å endre lovverket i Norge. Jeanette Solstad mottok i den forbindelse en mengde brev ...


Jon Gunnar Arntzen

Jon Gunnar Arntzen er forlagsredaktør og autorisert lokalguide i Oslo. Han var en sentral person i arkivgruppa i DNF-48, som arbeidet for å skape en infrastruktur for innsamling, bevaring og formidling av norsk skeiv historie. Arkivet består av materiale fra hans tid som styremedlem i Metropol (1987-89), som styreleder i DNF-48 i Oslo (1988-89) og som nestleder i DNFs landstyre ...


Jon Gunnar Arntzen

Materiale fra Radio Regnbuen


Jorid Bakken Steigum

Jorid Bakken Steigum er utdannet lærer og har blant annet jobbet for Rosa Kompetanse. Hun har vært aktiv i Skeiv ungdom og var initiativtaker for «Skeivt svar» (startet i 2005) som formidlet kunnskap til skoleelever i Agder. Steigum var også sentral i LLHs ungdomsgruppe i Asker og Bærum og i SiJa-kampanjen, som samlet nesten 24.000 underskrifter for en ny, kjønnsnøytral ...


Karen-Christine Friele

Karen-Christine Friele (f. 1935) sitt arkiv består av ca. 15 hyllemeter og innholder flere ulike materialtyper, som organisasjonsmateriale og sakspapirer, lyd- og videoopptak, presseklipp og tidsskrifter. Deler av arkivet er digitalisert og tilgjengelig på nett, mens det øvrige er katalogisert og kan bestilles for bruk på lesesal ved Universitetsbiblioteket i Bergen.


Kenneth Elvebakk

Kenneth Elvebakk (f. 1966) er en anerkjent filmregissør. Han har donert digitale kopier av produksjonene "Et positivt liv" (2000), "Håndballagt Raballder" (2006), "Kanskje får vi barn til jul" (2007) og "Ronja og Stella." I tillegg inneholder arkivet hans ekstramateriale, stills, pressebilder og plakater samt råmateriale til filmen "Den hemmelige klubben".


Kenneth Elvebakk

Kenneth Elvebakk (f. 1966) er prisbelønt filmregissør og har blant annet laget dokumentarfilmene Den hemmelige klubben, Ballettguttene og Jenter med baller. Arkivmaterialet består blant annet av utgitte filmer, plakater, billedmateriale og råopptak fra flere filmer.


Kirsti Malterud

Kirsti Malterud (f. 1949) er forsker og professor i allmennmedisin. Hun var med å starte Oslo Helserådgivningstjeneste for homofile på 1970-tallet, og har donert materiale vedrørende dette tiltaket til Skeivt arkiv.


Kjell Erik Ullmann Øie

Kjell Erik Ullmann Øie var leder i DNF-48 i perioden 1987-1991. Han har vært ansatt i Helseutvalget og var medlem av Partnerskapsgruppen som var pådrivere for innføring av partnerskapsloven i 1993. Øie er også Arbeiderpartipolitiker, har sittet i Oslo bystyre og vært statsekretær i Helse- og Omsorgsdepartementet og i Barne- og likestillingsdepartementet. Til Skeivt arkiv har han donert materiale fra ...


Kjersti Ulriksen

Kjersti Ulriksen har vært aktiv i homopolitisk arbeid gjennom mange år, blant annet som leder av DNF-48 i Bergen. Arkivetmaterialet består blant annet av egne manus til innlegg og tidsskriftet Bergens lesbe-Tidende fra 1989.


LLH Bergen og Hordaland

Fra LLH Bergen og Hordaland har Skeivt arkiv blant annet mottatt en stor boksamling, en stor samling fotografier og en rosa silkefane laget av medlemmer i Homofil bevegelse i Bergen (HBB).


LLH Buskerud

LLH Buskerud er nå nedlagt og har i den forbindelse donert sitt organsasjonsarkiv til Skeivt arkiv. Arkivet består av ca. 1 hyllemeter materiale.


Lesbisk rørsle i Telemark

Lesbisk rørsle i Telemark ble stiftet 1. november 1978. Arkivet består av ca. 2 hyllemeter arkivmateriale, blant annet invitasjoner til sosiale sammenkomster, brosjyrer og andre dokumenter. Materialet er katalogisert og kan bestilles for bruk på lesesal ved Universitetetsbiblioteket i Bergen.


Lisbeth Nilsen

Lisbeth Nilsen (f. 1952) har bakgrunn som bibliotekar, bokhandler, forfatter, oversetter og forlagsredaktør. Hun har vært aktiv lesbisk feminist i bl.a. DNF-48, Kvinnefronten, Lesbisk rørsle i Telemark og Lesbisk Forum. Som medforfatter av På sporet av den tapte lyst (Brantenberg et.al 1986) bidro hun til å synliggjøre kjærlighet ...


Løvetannregisteret

Løvetann (1977-2003) ble startet opp som et tidsskrift med utgangspunkt i organisasjonen AHF (Arbeidsgrupper for homofil frigjøring). Tidsskriftet hadde hele tiden et fokus på kultur og på grundige artikler, og hadde et akademisk, venstreorientert preg. Svært mange har vært innom redaksjonen, men Turid Eikvam satt lengts som redaktør og var nok også den aller viktigste drivkraften i tidsskriftet. Tidsskriftet ble ...


Marit Myking

Marit Myking (1953-2013) var på 1970- og 80-talet aktiv i ulike organisasjonar på venstresida, og då særleg i feministiske og homofile organisasjonar. Arkivet hennar er på om lag 2 hyllemeter og inneheld personleg materiale og materiale frå organisasjonar som AHF, Kvinnegruppa i AHF og Lesbisk forum samt frå tida hennar som redaksjonsmedlem i Løvetann.


Maya Økland

Maya Økland (f. 1980) er kunstner og kurator. Hun har en mastergrad i fotografi fra Kunsthøyskolen i Bergen. Arkivet består av kunstverket "Queer as Folk", et fotoprosjekt som ble utstilt ved Hordaland Kunstsenter og Vestlandsutstillingen i 2004.


Maya Økland

Maya Økland er kunstner. Arkivet består av en rekke fotografier i stort format


Merethe Giertsen

Merethe Giertsen er førstelektor ved institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT - Norges arktiske universitet. Arkivet inneholder blant anent referater fra Samarbeidsutvalget for Kvinneorganisasjoner i Bergen, materiale fra Homofil bevegelse i Bergen (HBB) og Sappho- Lesbisk front, presseklipp, manus til appell og hennes hovedoppgave ...


Nettverk for likeverdig samliv

Kirkelig nettverk for likeverdig samliv ble opprettet av sogneprest Knut Kittelsaa med flere i 2006, og arbeidet for å skape aksept for vigsel av likekjønnede par i Den norske kirken. Organisasjonen Åpen Folkekirke overtok etter hvert mye av nettverkets rolle, og kirkelig vigsel av likekjønnede par ble en ...


Norman Anderssen

Norman Anderssen er professor i samfunnspsykologi ved universitetet i Bergen. Hans arkiv inneholder blant annet materiale fra HBB, presseklipp og materiale fra kvinnegruppa Sappho.


Ole Fredrik Einarsen

Ole Fredrik Einarsen (f.1959) er utdannet sosiolog og har arbeidet som menighetssekretær. Han har i en lang periode vært engasjert i å forandre kirkens syn på homofile, og var leder av Åpen Kirkegruppe fra 1984-1985. Han har gitt ut flere bøker om kirken og homofili, blant annet "Homofil - guds barn" og "Skapt sånn." Arkivet hans består hovedsakelig av bøker han ...


Ole Villund

Ole Villund jobber med statiske analyser for ssb og har vært styreleder for Skeive dager. Han har også vært styreleder for Skeive kunstnere, og styremedlem i LLH i Oslo og Akershus og vært aktiv i Skeive toner. Han har donert blant annet plakater, kataloger og program til Skeivt arkiv.


Per Østvold

Per Østvold (f. 1949) har vært politisk aktiv på venstresiden siden 60-tallet, både i AKP(ml), SV, som homoaktivist og i fagforeningsarbeid. Arkivmaterialet består av dokumenter knyttet til AKPs famøse notat "Framlegg til fråsegn om homofili". Per Østvold er også videointervjuet av Skeivt arkiv.


Pål Bjørby

Pål Bjørby (f.1948) er førsteamanuensis i Nordisk litteratur ved Universitetet i Bergen. Han er opprinnelig fra Drøbak, men har bodd lengre perioder i USA. Pål Bjørby var aktiv i Homofil Bevegelse i Bergen på 80-tallet, og var en pådriver for feministisk forskning og skeiv teori i Norge. Han har også gitt ut boken "Gay and Lesbian Scholarship and Scandinavian 20th century literature" i 2001. Arkivet hans er på 0,3 ...Pål Bjørby

Pål Bjørby er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Universitetet i Bergen. Arkivmaterialet bestr av informasjonsmateriale fra Quatrefoil Library og Tretter Collection i Minneapolis, presseklipp, videokassetter og en stor samling bøker.


Ragnhild Krogvig

Ragnhild Krogvig har donert organisasjonsmateriale fra DNF-48, samt utgaver av tidsskriftene Mulius, Oss og Oss i mellom fra 60- og 70-tallet.


Reidar Engesbak

Reidar Engesbak (f. 1966) er journalist i magasinet Blikk og er også kjent som DJ Deadswan. Han har bakgrunn som aktivist i grupper som Rosa Rebeller, Ragr og Genitalia. Arkivet består av egendesignede plakater og flyers, samt annet visuelt materiale som dokumenterer et mangeårig engasjement på det skeive kulturfeltet. Engesbak har også donert en rekke bøker og tidsskrifter.


Rolf Løvaas

Rolf Løvaas (1923-1996) var en av pionerene i den norske homobevegelsen. Han ble i 1950 den første lederen i det som først var en norsk seksjon av danske Forbundet af 1948. Arkivet består blant annet av korrespondanse med forfatteren Alf Martin Jæger og en stor samling bøker og tidsskrifter.


Rolf Monsen

Rolf Monsen (f. 1946) er tidlegare aktivist i Det norske forbundet av 1948 (DNF-48) og Homofil bevegelse i Bergen (HBB). Frå 1970-talet var Monsen ei viktig sosial drivkraft for miljøet og nytta mellom anna eigen bustad til å arrangere festar og møter for homofile i Bergen. Arkivet hans inneheld organisasjonsmateriale, bøker, brosjyrar og aviser, kalendrar og andre trykksaker. Rolf Monsen ...


SKAM-fans

En gruppe på 181 fans kjøpte originalmanuset til SKAM under P3-aksjonen 2017. Inntektene gikk til Unicef, og gruppen valgte å donere manus for episode 5/sesong 3 til Skeivt arkiv. SKAM er en nettserie rettet mot unge, og sesong 3 som ble vist høsten 2016 skildrer kjærlighetshistorien til Isak og Even. Arkivet inneholder også fan-skapt kunst relatert til serien.


Sapfonia

Sapfonia er Norges eneste skeive damekor. Koret, som holder til i Bergen, ble stiftet i 2002. De er kjent for sine årlige sommer- og julekonserter, og har også opptrådd på en rekke festivaler. Arkivet består av organisasjonsmateriale, foto, plakater og noter. Flere nåværende og tidligere medlemmer av Sapfonia er videointervjuet av Skeivt arkiv, blant andre Bjørg Vikås, Elisabeth Farstad og ...


Siri Kvalheim

Aktivisten Siri Kvalheim (1960-2018) ledet Oslo-avdelingen for DNF-48 og senere LLH i mange år. Hun stod bak tiltak som håndballaget Afrodite og korpset Fri Utblåsning, og arrangerte i 9 år Euro-Fun-cup, en europeisk håndball-cup for lesber. Arkivet hennes dokumenterer disse initiativene og øvrig organisasjonsarbeid, og spenner fra 1987 til 2002. Arkivet er ordnet og tilgjengelig i Arkivportalen og for bruk ...


Skeiv ungdom Trøndelag

Skeiv Ungdom ble stiftet i 2004 og er ungdomsorganisasjonen til FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Skeiv Ungdom har en rekke lokallag over hele landet. Arkivet til Skeiv Ungdom Trøndelag inneholder organisasjonsdokumenter, grafisk materiale og tekstiler som plakater, bannere og t-skjorter.


Stein Wolff Frydenlund

Stein Wolff Frydenlund (f. 1957) er lektor, samfunnsdebattant, mor og bestefar. Han har i en årrekke engasjert seg i LHBT- og transpolitisk arbeid, og har vært styremedlem i Transgender Europe (TGEU). Han har vært opptatt av å synliggjøre arbeidet for transpersoners rettigheter, har bidratt til en rekke medieoppslag og er også portrettert i boken Så falt brikkene på plass (Arntzen ...


Stensveen ressurssenter

Stensveen Ressurssenter ligger på Kapp i Østre Toten og har siden 1997 drevet et lavterskeltilbud for mennesker med kjønnsidentitetstematikk. Senteret tilbyr samtaler, veiledning og praktisk hjelp, og er en arena for fellesskap. Stensveen drives av ekteparet Marion Arntzen og Harald Sundby. Arntzen er også medforfatter av bøkene Mann ...


Svein Skeid

Svein Skeid (f. 1950) har vært en sentral person i det skeive miljøet i Oslo, og var en av de viktigste pådriverne for fjerning av sykdomsdiagnosen relatert til BDSM og fetisjisme. Han har spilt en viktig rolle i arbeidet med å dokumentere skeivt uteliv i Norge. Svein Skeid har donert buttons, fyrstikkeske og stoler fra Metropol til Skeivt arkiv.


Sverre Aass

Sverre Aass (f. 1946) har jobbet som lærer og rektor ved en videregående skole. Arkivet hans inneholder tidsskrifter, blant annet utgaver av Løvetann, Fritt Fram, Bang og Gay Left.


Synnøve Lindtner

Synnøve Lindtner jobber som forsker på institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB. Synnøve Lindtner har forsket på feministisk offentlighet på 1960- og 1970-tallet og forsker for tiden på tv-serien SKAM. Hun har donert tidsskrift, bøker og dikt til Skeivt arkiv.


Tauno Silander

Tauno Silander (1959-2015) ble født i Finland, vokste opp i Liberia og flyttet til Oslo på 1980-tallet. Her utdannet han seg til webdesigner og gjorde seg bemerket som dragartist, blant annet med gruppene VSOP og Pzycho-sisters. Arkivet består av egenlagde kostymer og videoopptak av dragshows, samt plakater, brosjyrer og annet visuelt materiale.


Terje Torberg Vevik Bratberg

Terje Torvik Vevik Bratberg er historiker og forfatter, blant annet av Trondheim byleksikon. I 1981 leverte han sammen med Bente Arnesen en mellomfagsoppgave i kriminologi om vold mot homofile, denne kan regnes som begynnelsen på homoforskningen ved institutt for kriminologi ved Universitetet i Oslo. Bratberg var i en periode leder for Arbeidsgrupper for homofil frigjøring (AHF). Arkivet spenner over perioden ...


Tore Holte Follestad

Tore Holte Follestad er assisterende daglig leder i Sex og samfunn - senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og tidligere leder i Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH). Han har skrevet reportasjen "Det er noko eg må fortelje!" Reportasjen har også vært publisert i Møre-Nytt. ...


Torstein Dahle

Torstein Dahle er økonom, Rødt-politiker og mangeårig homoaktivist. Arkivet består av fotografier og annet materiale som dokumenterer homopolitisk aktivisme i Bergen.


Turid Eikvam

Turid Eikvam (f.1948) er utdannet kriminolog og har vært ansatt som kontorsjef ved institutt for Kriminologi ved Universitetet i Oslo. Turid Eikvam ble engasjert i homopolitikk i 1978, da hun ble medlem i AHF. Deretter gikk hun inn i redaksjonen til Løvetann, det eksterne bladet til AHF. Hun var en pådriver for det redaksjonelle arbeidet med bladet og satt i ...


Turid Eikvam

Turid Eikvam (f. 1948) er tidligere kontorsjef ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi ved Universitetet i Oslo, Hun var aktiv i Arbeidsgrupper for homofil frigjøring (AHF) og redaksjonsmedlem i tidsskriftet Løvetann, og var en av drivkreftene bak Nettverk for forskning om homoseksualitet. Arkivet består av en rekke ulike typer materiale; buttons, CDer, kassetter og videoopptak, samt kompendier og ...


UgleZ

Skeivt arkiv har mottatt digitalt materiale som dokumenterer virksomheten til den skeive studentorganisasjonen UgleZ (senere Skeive Studenter) ved Universitetet i Bergen.


Åpen kirkegruppe

Åpen kirkegruppe (ÅK) ble etablert i 1976 og tilbyr et miljø og fellesskap for kristne skeive. I dag finnes det aktive lokgrupper i Oslo og Trondheim, tidligere har det eksistert en rekke mindre grupper ulike steder i landet. Åpen kirkegruppe feiret 40-års jubileum i 2016 og i forbindelse ...


Åpen kirkegruppes foreldregruppe

Foreldregruppen i Åpen kirkegruppe ble startet opp i 1990 og var et nasjonalt nettverk av foreldre til homofile og lesbiske. Foreldregruppen tilbød et rom for gjensidig støtte, og var også engasjert i opplysnings- og holdningsskapende arbeid blant familier, lokalmiljøer, arbeidsplasser og menigheter. ÅKs foreldregruppe ble lagt ned i ...Universitetsbiblioteket i Bergen, Skeivt arkiv

Besøksadresse: Manuskript- og librarsamlingen
HF-bygget, Sydnesplassen 7, 5007 Bergen

Åpningstider:
Man-ons: 09.00-15.45
Tor: 10.00-15.45

Postadresse: Postboks 7808, 5020 Bergen
Kontakt: skeivtarkiv@uib.no
Ansvarlig redaktør: Runar Jordåen, førstebibliotekar

Skeivt arkiv tar forbehold om feil i tekster og bildebruk. Ta gjerne kontakt dersom du mener noe ikke stemmer.

Følg oss på Facebook og Twitter.

Skeivt Arkiv i media

Se mer

Skeivt Arkiv ©  2015

Kulturrådet Fritt ord Nasjonalbiblioteket