FRI Vestfold 0

Det har vært organisert "homovirksomhet" i Vestfold siden 1976, og materialet fra FRI Vestfold spenner tilbake i tid til LLH Vestfold og DNF av 1948 - Vestfold Region. Samlingen består av en rekke bøker, tidsskrifter og annet trykt materiale, blant annet DNF-48s sentrale brosjyrer "Homofili og forföring", "Homofili - en fordom som kan helbredes" og "§213 - Onde eller nødvendighet?". Også original tegning av kunstneren og musikeren Øyvind Rauset, samt fat gitt i gave til LLH Vestfold fra LLH sentralt.