FRI Vestfold 0

Det har vært organisert "homovirksomhet" i Vestfold siden 1976, og materialet fra FRI Vestfold spenner tilbake i tid til LLH Vestfold og DNF-48 – Vestfold Region. Samlingen består av en rekke bøker, tidsskrifter og annet trykt materiale, samt original tegning av kunstneren Øyvind Rauset, og fat gitt i gave til LLH Vestfold fra LLH sentralt.