Lesbisk rørsle i Telemark 1

Lesbisk rørsle i Telemark ble stiftet 1. november 1978. Arkivet består av ca. 2 hyllemeter arkivmateriale, blant annet invitasjoner til sosiale sammenkomster, brosjyrer og andre dokumenter. Materialet er katalogisert og kan bestilles for bruk på lesesal ved Universitetetsbiblioteket i Bergen.


Lesbisk Rørsle i Telemark

Brosjyre med målsetninger for og informasjon om Lesbisk Rørsle i Telemark

Brosjyre ubb-ska-a0006-01