Bodil Espedal 0

Bodil Espedal (f.1950) var aktiv i grupperingen Kvinneaktivistene, og ble etter hvert også aktiv i Lesbisk Bevegelse og i aktivitetene på Kvinnehuset i Oslo (opprettet i 1975). Hun var sentral i driften av bokkafeen på Kvinnehuset. Arkivet hennes inneholder blant annet materiale fra Kvinnehøjskolen på Gotland og utgaver av tidsskriftet Hvidløgspressen.