Åpen kirkegruppe Trøndelag 0

Åpen Kirkegruppe i Trøndelag ble etablert i 1973, og har jobbet mye med opplysningsarbeid og holdningsskapende arbeid. Arkivet har et omfang på 1 hyllemeter og dokumenterer driften i laget.