Merethe Giertsen 0

Merethe Giertsen er førstelektor ved institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT – Norges arktiske universitet. Arkivet inneholder blant anent referater fra Samarbeidsutvalget for Kvinneorganisasjoner i Bergen, materiale fra Homofil bevegelse i Bergen (HBB) og Sappho- Lesbisk front, presseklipp, manus til appell og hennes hovedoppgave Lesbiske, coming out og åpenhet: en livsløpsanalyse (UiB, 1989).