Erik Lundhaug 0

Samlingen består av arkivmateriale fra Helseutvalgets arbeid i Tronheim, samt noe annet organisasjonsmateriale. Presseklipp, foto, lysbilder, plakater og videoopptak av kabaretforestilling. Omfang er 2,5 hyllemeter og periode fra ca. 1985.