Åpen kirkegruppe 0

Åpen kirkegruppe (ÅK) ble etablert i 1976 og tilbyr et miljø og fellesskap for kristne skeive. ÅK feiret 40-års jubileum i 2016, og i forbindelse med arbeidet med jubileumsboken "Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg" samlet Trond Laksaa inn mye arkivmateriale fra ulike deler av organisasjonen. Materialet, som blant annet består av tidsskrifter, brosjyrer, dokumenter og fotografier, er nå donert til Skeivt arkiv. Skeivt arkiv har også mottatt arkivmateriale fra Åpen kirkegruppe fra Geir Wiknes.