Dag Strand Nielsen 0

Dag Strand Nielsen (1950–1995) var homo- og aids-aktivist fra 1970-tallet til han døde i 1995. Arkivet inneholder dokumentasjon av hans mangfoldige virke som aktivist med materiale fra blant annet Arbeidsgrupper for homofil frigjøring (AHF).