Finnmark Pride 0

Arkivet fra Finnmark Pride består av organisasjonsdokumenter som referater og korrespondanse, samt en rekke plakater, løpesedler, buttons og t-skjorter produsert i forbindelse med festivalene.