Helseutvalget 0

Helseutvalget ble stiftet i 1983 og drev da hivforebyggende arbeid. I dag arbeider stiftelsen bredt med seksuell og psykisk helse både blant menn som har sex med menn og kvinner som har sex med kvinner. Helseutvalget har donert sitt arkiv på i alt 45 hyllemeter til Skeivt arkiv, samt digitalt materiale. Arkivet er ordnet og tilgjengelig for bruk.