Lisbeth Nilsen 0

Lisbeth Nilsen (f. 1952) har bakgrunn som bibliotekar, bokhandler, forfatter, oversetter og forlagsredaktør. Hun har vært aktiv lesbisk feminist i bl.a. DNF-48, Kvinnefronten, Lesbisk rørsle i Telemark og Lesbisk Forum. Som medforfatter av På sporet av den tapte lyst (Brantenberg et.al 1986) bidro hun til å synliggjøre kjærlighet mellom kvinner i litteraturen. Hun er også forfatter av bl.a. AllVita – Oppslagsboka om helse- og sosialsektoren (2000) og medforfatter av bl.a. Motvektboka Fett nok! (1999) og Den store norske kvinnesitatboka (2004). Arkivet gir en bred dokumentasjon av lesbisk aktivisme og inneholder blant annet referater, korrespondanse, brosjyrer, plakater, bøker og tidsskrifter.