Dermot Mack 0

Dermot Mack (1914-2001) var en av pionerene i Det norske forbundet av 1948 (DNF-48), der han var leder i periodene 1952-58 og 60-62. Mack kom fra en velstående familie og vokste opp i Bergen. Han utdannet seg til jurist og arbeidet noen år som dommerfullmektig, men senere levde han på sin formue og kunne med det vie mye av sin tid til arbeidet i DNF-48. Skeivt arkiv har mottatt syv mapper med materiale som har tilhørt Dermot Mack.