Aasmund Robert Vik 0

Aasmund Vik (f. 1947) er en mangeårig aktivist i skeive organisasjoner, og var en av stifterne av Åpen Kirkegruppe i 1976. Samlingen inneholder blant annet et infosett om homofili, utgitt av CHE (Campaign for Homosexual Equality) i London på 70-tallet, som ble grunnlaget for mange informasjonsoppdrag om homofili hjemme i Norge. I 2022 ble Aasmund Viks arkiv utvidet med en tilvekst på 15 hyllemeter. Aasmund Vik er også blitt videointervjuet av Skeivt arkiv.