Calle Almedal 0

Calle Almedal (1945–2018) var sykepleier og en pionér innen hiv/aids-forebyggende arbeid. Hans arkiv består av personlige brev, sendt hjem over en tjueårsperiode fra midten av 60-tallet, samt presseklipp og fotografier. Arkivet er ferdig katalogisert og kan bestilles for bruk. Calle Almedal er også blitt videointervjuet av Skeivt arkiv.