Calle Almedal 0

Calle Almedal (1945 - 2018) var sykepleier og en pionér innen hiv/aids-forebyggende arbeid. Hans arkiv dokumenterer et mangfoldig liv, fra ungdommelig søken etter identitet til arbeid for internasjonale humanitære organisasjoner. Samlingen består av personlige brev, sendt hjem over en tjueårsperiode fra midten av 60-tallet, samt presseklipp og fotografier. Arkivet er ferdig katalogisert og kan bestilles for bruk. Calle Almedal er også blitt videointervjuet av Skeivt arkiv.