Nettverk for likeverdig samliv 0

Kirkelig nettverk for likeverdig samliv ble opprettet av sogneprest Knut Kittelsaa med flere i 2006, og arbeidet for å skape aksept for vigsel av likekjønnede par i Den norske kirken. Organisasjonen Åpen Folkekirke overtok etter hvert mye av nettverkets rolle, og kirkelig vigsel av likekjønnede par ble en realitet fra 01.02.2017. Arkivet etter Kirkelig nettverk for likeverdig samliv dokumenterer historien bak en av de store milepælene i nyere norsk skeiv historie. Arkivet er ordnet og kan bestilles for bruk.