Illustrasjonsbilder 2

Illustrasjonsbilder som kan benyttes av media og organisasjoner. Kreditering må oppgis slik den er spesifisert under hvert enkelt bilde.


Illustrasjonsbilder av Skeivt arkiv som kan benyttes i forbindelse med presse. Ved bruk av bilder skal kreditering oppgis som Kilde: Skeivt arkiv

Samling ubb-ska-ds0002-01

Illustrasjonsbilder som kan brukes i forbindelse med Skeivt kulturår 2022. Kreditering må oppgis slik den er spesifisert under det aktuelle bildet.

Samling ubb-ska-ds0002-02