Trond Indahl 0

Trond Indahl har bakgrunn som førstekonservator ved Kunstmuseene i Bergen, forfatter og aktivist i Arbeidsgrupper for homofil frigjøring (AHF). Arkivet består av organisasjonsdokumenter fra AHF og en stor samling av AHFs tidsskrift Homintern.