Arnold Havelin 1

Arnold Havelin (1928-2017) var utdannet cand. psychol. fra Universitetet i Oslo i 1955. Han var den første som utførte kvantitative studier av allmennhetens holdninger til homofili og som kartla homofiles egen forståelse av sin livssituasjon her til lands. Arkivet hans består av en del av de originale svarskjemaene fra studien samt alle hullkortene som ble brukt til å lagre de ulike svarene.


Dokumenter vedrørende Arnold Havelins forskningsprosjekt. Initiativtaker til forskningsprosjektet var DNF-48, som engasjerte Arnold Havelin til å kartlegge allmennhetens holdninger til homofile. Denne undersøkelsen resulterte i forskningsrapporten "Almenhetens holdninger til homofile og homoseksualitet" som ble utgitt ...

Samling ubb-ska-a0041-f