Folkehelseinstituttet 0

Arkivet kommer fra den tidligere aids-informasjonsenheten ved Folkehelseinstituttet og inneholder bl.a. rapporter, brosjyrer, presseklipp, faglitteratur, filmer, plakater og annet kampanjemateriell. Arkivet har et omfang på 31 hyllemeter.