Marit Myking 0

Marit Myking (1953–2013) var på 1970- og 80-talet aktiv i ulike organisasjonar på venstresida, og då særleg i feministiske og homofile organisasjonar. Arkivet hennar er på om lag 2 hyllemeter og inneheld personleg materiale og materiale frå organisasjonar som AHF, Kvinnegruppa i AHF og Lesbisk forum, og frå tida hennar som redaksjonsmedlem i Løvetann.