FRI Midt-Norge 0

Foreningen FRI har en rekke lokallag landet over. Fra FRI Midt-Norge har Skeivt arkiv mottatt 6 hyllemeter materiale. Arkivet inneholder også materiale fra forløperorganisasjonene LLH og DNF-48.