Skeiv verden 0

Skeiv verden er en nasjonal interesseorganisasjon for LHBTIQ+ personer med minoritetsbakgrunn. Arkivet har et omfang på 7 hyllemeter, og inneholder organisasjonsdokumenter, plakater, bannere m.m. Arkivet omfatter perioden 2007-2018.