Skeive studenter 0

Skeive studenter i Bergen (tidligere UgleZ) er en studentgruppe og et sosialt møtested for skeive ved høyere utdanningsinstitusjoner i Bergen, og andre interesserte. Samlingen har et omfang på ca. en halv hyllemeter, og består av plakater og bannere m.m.