Jorid Bakken Steigum 0

Jorid Bakken Steigum er utdannet lærer og har blant annet jobbet for Rosa Kompetanse. Hun har vært aktiv i Skeiv ungdom og var initiativtaker for «Skeivt svar» (startet i 2005) som formidlet kunnskap til skoleelever i Agder. Steigum var også sentral i LLHs ungdomsgruppe i Asker og Bærum og i SiJa-kampanjen, som samlet nesten 24.000 underskrifter for en ny, kjønnsnøytral ekteskapslov. Arkivet består av materiale fra dette arbeidet og inneholder blant annet ressursperm, løpesedler, presseklipp og plakater.