Per Østvold 0

Per Østvold (f. 1949) har vært politisk aktiv på venstresiden siden 60-tallet, både i AKP(m-l), SV, som homoaktivist og i fagforeningsarbeid. Arkivmaterialet består av dokumenter knyttet til AKPs kjente notat "Framlegg til fråsegn om homofili". Per Østvold er også videointervjuet av Skeivt arkiv.