Åpen kirkegruppes foreldregruppe 0

Foreldregruppen i Åpen kirkegruppe ble startet opp i 1990 og var et nasjonalt nettverk av foreldre til homofile og lesbiske. Foreldregruppen tilbød et rom for gjensidig støtte, og var også engasjert i opplysnings- og holdningsskapende arbeid blant familier, lokalmiljøer, arbeidsplasser og menigheter. ÅKs foreldregruppe ble lagt ned i 2016. Arkivet inneholder blant annet korrespondanse, presseklipp, brosjyrer og referater.