Jens Torstein Olsen 0

Jens Torstein Olsen (f. 1948) er pensjonert prest og ektefelle av høyrepolitiker Erling Lae. I 1989 gikk han til sak mot Kirkerådet da han ikke ble tilsatt i en saksbehandlerstilling fordi han levde sammen med en mann. Arkivet dokumenterer denne saken.