Birgit Bjerck 0

Birgit Bjerck (f. 1947) er forlagsredaktør og har jobbet i Pax og Oktober. Hun engasjerte seg i Nyfeministene fra starten av i 1970 og var i en periode aktiv i DNF-48, men brøt ut derfra og var med på å stifte Arbeidsgrupper for homofil frigjøring (AHF). Arkivet består blant annet av materiale fra DNF-48 og AHF, samt presseklipp, brosjyrer, bøker og tidsskrifter. Birgit Bjerck er også videointervjuet av Skeivt arkiv.