Gro Lindstad 0

Gro Lindstad (f. 1960) er tidligere leder for LLH (1992–1998). Arkivet hennes er på ca. ti hyllemeter. Det består av materiale fra virksomheten hennes i ulike organisasjoner i Norge og internasjonalt, og inneholder blant annet brev, presseklipp, brosjyrer og artikler. Arkivet er katalogisert og tilgjengelig for bruk hos Skeivt arkiv.