Anfinn Bernaas 0

Arkivet til Anfinn Bernaas (f. 1954) består av ca. to hyllemeter materiale, i hovudsak presseklipp, organisasjonsmateriale, manuskript og liknande. Arkivkatalogen ligg på Arkivportalen, og materialet kan bestillast for bruk på lesesal ved Universitetsbiblioteket i Bergen.