Jan Olav Gatland 0

Jan Olav Gatland (f. 1949) er sakprosaforfatter og tidligerte førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Boken hans "Mellom linjene – homofile tema i norsk litteratur" fra 1990 fikk mye oppmerksomhet. Han har bodd både i Bergen, Tromsø og Oslo, og har vært aktiv både i Homofil bevegelse i Bergen (HBB), Det norske forbundet av 1948 (DNF-48) og Homofil bevegelse i Tromsø (HBT). Arkivet hans er på 8 hyllemeter og inneholder blant annet hefter, presseklipp og tidsskrifter.