Arne Heli 0

Arne Heli (1924-2006) var en av pionerene innen det homopolitiske arbeidet i Norge. Han var i perioden 1949-1966 samboer med Øivind Eckhoff, som under pseudonymet Finn Grodal ga ut boken Vi som føler annerledes i 1957. Heli skrev selv den selvbiografiske boken Åpen om det forbudte, publisert i 2006. Arkivmaterialet består av fotografier samt manuskriptet "De tause taler ut". Dette var tenkt som en oppfølger til Vi som føler annerledes, men ble aldri publisert.