Arne Heli 0

Arne Heli (1924–2006) var en av pionerene innen det homopolitiske arbeidet i Norge. Arkivmaterialet består av fotografier og manuskriptet "De tause taler ut". Dette var tenkt som en oppfølger til boken Vi som føler annerledes, men ble aldri publisert.