Jon Gunnar Arntzen 0

Jon Gunnar Arntzen er forlagsredaktør og autorisert lokalguide i Oslo. Han var en sentral person i arkivgruppa i DNF-48, som arbeidet for å skape en infrastruktur for innsamling, bevaring og formidling av norsk skeiv historie. Arkivet består av materiale fra hans tid som styremedlem i Metropol (1987–89), som styreleder i DNF-48 i Oslo (1988–89) og som nestleder i DNFs landstyre (1991–92), samt kassetter og lydbånd fra Radio Regnbuen.