Karen-Christine Friele 7

Karen-Christine (Kim) Friele (1935–2021) sitt arkiv består av ca. 15 hyllemeter og innholder flere ulike materialtyper, som organisasjonsmateriale og sakspapirer, lyd- og videoopptak, presseklipp og tidsskrifter. Deler av arkivet er digitalisert og tilgjengelig på nett, mens det øvrige er katalogisert og kan bestilles for bruk på lesesal ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Se arkivet til Karen-Christine Friele på arkivportalen.no


Det norske forbundet av 1948

Klubbnytt var Det Norske Forbundet av 1948 sitt første interne medlemsblad. Det kom ut fra 1953, og byttet i 1958 navn til Oss Imellom. I 1965 kom Klubbnytt tilbake, og ble utgitt parallelt med det ...

Tidsskrift Klubbnytt

Det norske forbundet av 1948

Oss imellom var fortsettelsen av Klubbnytt, det interne medlemsbladet for Det Norske Forbundet av 1948. Oss imellom ble utgitt fra 1958 til 1965, da Klubbnytt igjen ble Forbundets interne medlemsblad, og fra 1971 til 1973.

Tidsskrift OssImellom

Diverse innlegg, foredrag, artikler og annet materiale skrevet av Friele i forbindelse med spesifikke saker, mediedekning, konferanser, seminarer og privat og offentlig foredragsvirksomhet.

Samling ubb-ska-0001-f

Møtereferater, sakspapirer, korrespondanse og andre dokumenter fra Det Norske Forbundet av 1948 (DNF-48) og LLH. Kim Friele var aktiv i DNF-48 fra tidlig 1960-tall, redaktør i medlemsbladet OSS fra 1965, og var generalsekretær for forbundet ...

Samling ubb-ska-0001-j

Objekter og gjenstander fra Kim Frieles arkiv, som jakkemerker og t-skjorter.

Samling ubb-ska-0001-w

Samling ubb-ska-0001-y-l0012-0002

Dokumenter fra ulike politiske saker Friele og Det Norske Forbundet har vært involvert i. Blant annet avskaffelsen av § 213 i straffeloven, innførelse av partnerskapslov, lover om adopsjon for homofile par og annet.

Samling ubb-ska-a0001-f