Arkiver

Aasmund Robert Vik

Aasmund Vik (f.1947) er en mangeårig aktivist i skeive organisasjoner, og var en av stifterne av Åpen Kirkegruppe i 1976. Vik har blant annet donert et infosett om homofili, utgitt av CHE (Campaign for Homosexual Equality) i London på 70-tallet, som ble grunnlaget for mange informasjonsoppdrag om homofili hjemme i Norge.


Anfinn Bernaas

Arkivet til Anfinn Bernaas (f. 1954) består av ca to hyllemeter materiale, i hovudsak presseklipp, organisasjonsmateriale, manuskript og liknande. Arkivkatalogen ligg på Arkivportalen, og materialet kan bestillast for bruk på lesesalen ved Universitetsbiblioteket i Bergen.


Arnold Havelin

Arnold Havelin (1928-2017) var utdannet cand. psychol. fra Universitetet i Oslo 1955 og var den første som utførte kvantitative studier av allmennhetens holdninger til homofili og som kartla homofiles egen forståelse av sin livssituasjon her til lands. Arkivet hans består av en del av de originale svarskjemaene fra studien samt alle hullkortene som ble brukt til å lagre de ulike svarene.


Bjørn Hatterud

Bjørn Hatterud er en skeiv kunster og musiker. Arkivet hans består av en rekke ulike personlige eiendeler og papirer som dokumenterer et skeivt kunstnerliv.


Bodil Espedal

Bodil Espedal (f.1950) var aktiv i grupperingen Kvinneaktivistene, og ble etter hvert også aktiv i lesbisk bevegelse og i aktivitetene på Kvinnehuset i Oslo (opprettet i 1975). Bl.a. var Bodil Espedal sentral i driften av bokkafeen på Kvinnehuset. Arkivet hennes inneholder materiale fra bl.a. Kvinnehøjskolen på Gotland og utgaver av tidsskriftet Hvidløgspressen.


Dag Strand Nielsen

Dag Strand Nielsen (1950-1995) var homo- og AIDS-aktivist fra 1970-tallet til han døde i 1995. Arkivet hans inneholder informasjon fra hans mangfoldige virke som aktivist med materiale fra blant annet AHF. Katalog vil bli lagt ut på Arkivportalen så snart arkivet er ferdig ordnet.


Dag Øistein Endsjø

Menneskerettsaktivisten og religionsviteren Dag Øisten Endsjø (f. 1968) var medlem og leder av studentgruppen Homoversitas Osloensis på 1990-tallet. Han har skannet en rekke plakater og løpesedler fra gruppens aktiviteter, og disse er nå gjort tilgjengelige digitalt av Skeivt arkiv.


Dermot Mack

Dermot Mack (1914-2001) var en av pionerene i Det norske forbundet av 1948. Han var leder i perioden 1952-58 og 60-62, og var også aktiv i internasjonalt arbeid. Mack kom fra en velstående familie og vokste opp i Bergen. Han utdannet seg til jurist og arbeidet noen år som dommerfullmektig, men senere levde han på sin formue. Dermed kunne han vie all sin tid til arbeidet i DNF-48.

Skeivt arkiv har mottatt syv mapper med materiale som har tilhørt Dermot Mack. Arkivet er under ordning.


Désirée Hafstad

Désirée Hafstad (f. 1967) har siden 1990-tallet vært en viktig forkjemper for homofile og transpersoner og ikke minst spilt en viktig rolle for å spre campkultur og skeiv kultur gjennom sitt virke som artist. Arkivet består av ca. 1 hyllemeter materiale, blant annet promomateriale (plakater) og video-opptak (VHS-er) fra ulike show i Bergen og Oslo. Materialet er foreløpig uordnet.


FRI Midt-Norge

FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold har i dag 11 lokallag landet over. Fra FRI Midt-Norge har Skeivt arkiv mottatt 6 hyllemeter materiale, som går tilbake i tid til både LLH og DNF-48.


Gro Lindstad

Gro Lindstad (f. 1960) er tidligere leder for LLH (1992-1998). Arkivet hennes er på omtrent ti hyllemeter. Det består av materiale fra virksomheten hennes i ulike organisasjoner, fra deltakelse i internasjonale organisasjoner og konferanser og det består av blant annet brev, presseklipp, brosjyrer og artikler. Arkivet er katalogisert og tilgjengelig for bruk hos Skeivt arkiv.


HivNorge

Organisasjonsarkivet for HivNorge innbefatter også arkivmateriale fra forløperen Pluss-LMA, og forløperne til dette Landsforening mot aids (LMA) og Pluss. Arkivet spenner fra 1987 og til ca 2014, og inkluderer blant annet presseklipp, medlemsbladet, oppstartsdokumenter og annet organisasjonsmateriale. Arkivet er under katalogisering og vil snart bli tilgjengelig for bruk.


Jan Olav Gatland

Jan Olav Gatland (f. 1949) er sakprosaforfatter, utdannet Cand. Phil og har i en årrekke jobbet som førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Boken hans "Mellom linjene - homofile tema i norsk litteratur" fra 1990 fikk mye oppmerksomhet. Han har bodd både i Bergen, Tromsø og Oslo, og har vært aktiv i den skeive bevegelsen alle stedene, som medlem i Homofil bevegelse i Bergen (HBB), Det norske forbundet av 1948 (DNF-48) og Homofil bevegelse i Tromsø (HBT). Arkivet hans er på 8 hyllemeter og inneholder blant annet hefter, presseklipp og tidsskrifter.


John Jeanette Solstad

John Jeanette Solstad har vært en viktig foregangsperson i kampen for rettigheter for transpersoner. John Jeanette jobbet for å få lov til å endre juridisk kjønn til kvinne uten å måtte ta kjønnsbekreftende operasjon, og var en frontfigur for Amnesty Internationals kampanje for å endre lovverket i Norge. John Jeanette mottok i den forbindelse en mengde brev og andre støtteerklæringer fra hele verden som nå er donert til Skeivt arkiv.


Karen-Christine Friele

Karen-Christine Frieles arkiv består av ca 15 hyllemeter, og innholder flere ulike materialtyper, for eksempel organisasjonsmateriale og sakspapirer, lyd- og videoopptak, presseklipp og tidsskrifter. Deler av arkivet er digitalisert og tilgjengelig på nett, mens det øvrige er katalogisert og tilgjengelig på Arkivportalen og kan bestilles for bruk på lesesalen ved Universitetsbiblioteket i Bergen.


Kirsti Malterud

Kirsti Malterud (f. 1949) er forsker og professor i allmennmedisin. Hun var med å starte Oslo Helserådgivningstjeneste for homofile på 1970-tallet, og har donert materiale vedrørende dette tiltaket til Skeivt arkiv.


LLH Bergen og Hordaland

Skeivt arkiv har mottatt en stor boksamling og også annet materiale, blant annet fotoalbum, fra LLH Bergen og Hordaland. Materialet er under ordning.


Lesbisk rørsle i Telemark

Lesbisk rørsle i Telemark (LRT) ble stiftet 1. november 1978. Arkivet består av ca 2 hyllemeter arkivmateriale, blant annet invitasjoner til sosiale sammenkomster, brosjyrer og andre dokumenter. Materialet er katalogisert og kan bestilles for bruk.


Løvetannregisteret

Løvetann (1977-2003) ble startet opp som et tidsskrift med utgangspunkt i organisasjonen AHF (Arbeidsgrupper for homofil frigjøring). Tidsskriftet hadde hele tiden et fokus på kultur og på grundige artikler, og hadde et akademisk, venstreorientert preg. Svært mange har vært innom redaksjonen, men Turid Eikvam satt lengts som redaktør og var nok også den aller viktigste drivkraften i tidsskriftet. Tidsskriftet ble lagt ned i 2003. Skeivt arkiv har mottatt redaksjonens elektroniske register over innholdet i tidsskriftet. Etter hvert vil noe av selve innholdet også bli elektronisk tilgjengelig.


Marit Myking

Marit Myking (1953-2013) var på 1970- og 80-talet aktiv i ulike organisasjonar på venstresida, og då særleg i feministiske og homofile organisasjonar. Arkivet hennar er på om lag 2 hyllemeter og inneheld personleg materiale og materiale frå organisasjonar som AHF, Kvinnegruppa i AHF og Lesbisk forum samt frå tida hennar som redaksjonsmedlem i Løvetann.


Rolf Monsen

Rolf Monsen (f. 1946) er tidlegare aktivist i Det norske forbundet av 1948 (DNF-48) og Homofil bevegelse i Bergen (HBB). Frå 1970-talet var Monsen ei viktig sosial drivkraft for miljøet og nytta mellom anna eigen bustad til å arrangere festar og møter for homofile i Bergen. Arkivet hans inneheld organisasjonsmateriale, bøker, brosjyrar og aviser, kalendrar og andre trykksaker. Arkivet er under katalogisering, og vil bli tilgjengeleg på Arkivportalen når arbeidet er fullført.


SKAMscript P3-aksjonen

Arkivet inneholder donert materiale fra en gruppe på 181 Skam-fans. I arkivet kan man finne manuskriptet til NRK-serien SKAM, episode 5 sesong 3, som ble auksjonert bort som en del av den såkalte P3-aksjonen, hvor inntektene gikk til organisasjonen UNICEF. SKAM er en nettserie rettet mot unge, og sesong 3 som ble vist høsten 2016 skildrer kjærlighetshistorien til Isak og Even. Gruppen donerte også fan-skapt kunst relatert til serien.


Siri Kvalheim

Aktivisten Siri Kvalheim (1960-2018) har ledet Oslo-avdelingen for DNF-48 og senere LLH i mange år, og stod bak tiltak som blant annet håndballaget Afrodite, korpset Fri Utblåsning, og arrangerte i 9 år Euro-Fun-cup, en europeisk håndball-cup for lesber. Arkivet hennes dokumenterer diss initiativene og det øvrige arbeidet hennes i organisasjonene, og spenner fra 1987 til 2002. Arkivet er ordnet og tigjengelig i arkivportalen og for bruk på lesesal.


Stein Wolff Frydenlund

Stein Wolff Frydenlund (f. 1957) er lektor, samfunndebattant, mor og bestefar. Han har i en årrekke engasjert seg i LHBT- og transpolitisk arbeid, og er nå styremedlem i Transgender Europe (TGEU). Han har vært opptatt av å synliggjøre arbeidet for transpersoners rettigheter, har bidratt til en rekke medieoppslag og er også portrettert i boken Så falt brikkene på plass (Arntzen og Kahrs 2015). Arkivet hans inneholder materiale fra verv og aktivisme i Landsforeningen for transseksuelle (LFTS), LLH Bergen, Bergen Homokor, LLHs transpolitiske utvalg, Skeiv ungdom, Amnesty International, Foreningen for transpersoner i Norge (FTPN) og SVs LHBT-gruppe, samt manus til egne foredrag m.m. Arkivet er under katalogisering.


Stensveen ressurssenter

Stensveen Ressurssenter ligger på Kapp i Østre Toten og har siden 1997 drevet et lavterskeltilbud for mennesker med kjønnsidentitetstematikk. Senteret tilbyr samtaler, veiledning og praktisk hjelp, og er en arena for fellesskap. Stensveen drives av ekteparet Marion Arntzen og Harald Sundby. Arntzen er også medforfatter av bøkene Mann er da kvinne (Piratforlaget 2011), De usynlige kjønn (Fagbokforlaget 2013), Så falt brikkene på plass (Fagbokforlaget 2015) og Prinsesse Ivar (Gan Aschehoug 2018).

Stensveen Ressurssenter har donert film og brosjyrer til Skeivt arkiv.


Svein Skeid

Svein Skeid (f. 1950) har vært en sentral person i det skeive miljøet i Oslo, og var en av de viktigste pådriverne for fjerning av sykdomsdiagnosen relatert til BDSM og fetisjisme. Han har spilt en viktig rolle i arbeidet med å dokumentere skeivt uteliv i Norge. Svein Skeid har donert buttons, fyrstikkeske og stoler fra Metropol til Skeivt arkiv.


UgleZ

Skeivt arkiv har mottatt digitalt materiale fra den skeive studentorganisasjonen UgleZ ved Universitetet i Bergen (nå Skeive studenter)


Åpen kirkegruppe

Åpen kirkegruppe (ÅK) tilbyr et miljø og fellesskap for kristne skeive. Gruppen ble etablert i 1976 og har fra starten av holdt egne messer. I dag finnes det aktive ÅK-grupper i Oslo og Trondheim; tidligere har det eksistert en rekke mindre grupper ulike steder i landet. Åpen kirkegruppe feiret 40-års jubileum i 2016. I forbindelse med arbeidet med jubileumsboken "Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg" samlet Trond Laksaa inn mye arkivmateriale fra ulike deler av organisasjonen. Materialet, som blant annet består av tidsskrifter, brosjyrer, dokumenter og fotografier, er nå donert til Skeivt arkiv. Skeivt arkiv har også mottatt arkivmateriale fra Åpen kirkegruppe fra Geir Wiknes og fra Gunnar Moe, og det ventes materiale fra ÅKs Kvinnegruppe.


Åpen kirkegruppes foreldregruppe

Foreldregruppen i Åpen kirkegruppe ble startet opp i 1990 og har vært et nasjonalt nettverk av foreldre til homofile og lesbiske. Foreldregruppen har tilbudt et rom for gjensidig støtte, og også vært engasjert i opplysnings- og holdningsskapende arbeid i familier, lokalmiljøer, arbeidsplasser og menigheter. ÅKs foreldregruppe ble lagt ned i 2016, og arkivet som dokumenterer gruppens virksomhet er nå donert til Skeivt arkiv.


Øvrige arkiver og samlinger

Vi har også mottatt materiale fra en rekke andre personer og organisasjoner. Oppdatert informasjon om dette vil komme fortløpende.


Universitetsbiblioteket i Bergen, Skeivt arkiv

Besøksadresse: Manuskript- og librarsamlingen
HF-bygget, Sydnesplassen 7, 5007 Bergen

Åpningstider:
Man-ons: 09.00-15.45
Tor: 10.00-15.45

Postadresse: Postboks 7808, 5020 Bergen
Kontakt: skeivtarkiv@uib.no
Ansvarlig redaktør: Runar Jordåen, førstebibliotekar

Skeivt arkiv tar forbehold om feil i tekster og bildebruk. Ta gjerne kontakt dersom du mener noe ikke stemmer.

Følg oss på Facebook og Twitter.

Skeivt Arkiv i media

Se mer

Skeivt Arkiv ©  2015

Kulturrådet Fritt ord Nasjonalbiblioteket