ArkiverAasmund Robert Vik

Aasmund Vik (f. 1947) er en mangeårig aktivist i skeive organisasjoner, og var en av stifterne av Åpen Kirkegruppe i 1976. Vik har blant annet donert et infosett om homofili, utgitt av CHE (Campaign for Homosexual Equality) i London på 70-tallet, som ble grunnlaget for mange informasjonsoppdrag om homofili hjemme i Norge. Aasmund Vik er også blitt videointervjuet av Skeivt ...


Anfinn Bernaas

Arkivet til Anfinn Bernaas (f. 1954) består av ca to hyllemeter materiale, i hovudsak presseklipp, organisasjonsmateriale, manuskript og liknande. Arkivkatalogen ligg på Arkivportalen, og materialet kan bestillast for bruk på lesesalen ved Universitetsbiblioteket i Bergen.


Arne Heli

Arne Heli (1924-2006) var en av pionerene innen det homopolitiske arbeidet i Norge. Han var i perioden 1949-1966 samboer med Øivind Eckhoff, som under pseudonymet Finn Grodal ga ut boken Vi som føler annerledes i 1957. Heli skrev selv den selvbiografiske boken Åpen om det forbudte, publisert i ...


Arnold Havelin

Arnold Havelin (1928-2017) var utdannet cand. psychol. fra Universitetet i Oslo i 1955. Han var den første som utførte kvantitative studier av allmennhetens holdninger til homofili og som kartla homofiles egen forståelse av sin livssituasjon her til lands. Arkivet hans består av en del av de originale svarskjemaene fra studien samt alle hullkortene som ble brukt til å lagre de ...


Bamseklubben

Bamseklubben ble grunnlagt i 1999 for å skape et trygt og inkluderende miljø for homofile menn i alle aldre. I dag har klubben rundt 300 medlemmer og arrangerer fester og kulturelle arrangementer i tillegg til å utgi medlemsbladet «Bamse BraKar.» Gruppen er kjent for fargerike innslag i Pride-parader og har vunnet prisen for beste innslag flere ganger. Arkivet til Bamseklubben ...


Bjørg Vikås

Bjørg Vikås var aktiv i det organiserte skeive miljøet i Bergen i en årrekke. Arkivmateriale dokumenterer arbeid i organisasjonene LLH Bergen, DNF-48, DNFs kvinnegruppe og Lesbisk bevegelse i Bergen (LBB) på 90-tallet og tidlig 2000-tall.


Bjørn Hatterud

Bjørn Hatterud er en skeiv kunster, forfatter og samtidsmusiker. Arkivet hans består av en rekke ulike personlige eiendeler og papirer som dokumenterer et skeivt kunstnerliv.


Bodil Espedal

Bodil Espedal (f.1950) var aktiv i grupperingen Kvinneaktivistene, og ble etter hvert også aktiv i lesbisk bevegelse og i aktivitetene på Kvinnehuset i Oslo (opprettet i 1975). Hun var sentral i driften av bokkafeen på Kvinnehuset. Arkivet hennes inneholder blant annet materiale fra Kvinnehøjskolen på Gotland og utgaver av tidsskriftet Hvidløgspressen.


Calle Almedal

Sykepleieren Calle Almedal (1945-2018) var en pionér innen hiv/aids-arbeid i Norge. Arkivet består av personlige brev skrevet i perioden 1963-1986, samt presseklipp og fotografier. Arkivet er ferdig katalogisert og kan bestilles for bruk.


Dag Strand Nielsen

Dag Strand Nielsen (1950-1995) var homo- og AIDS-aktivist fra 1970-tallet til han døde i 1995. Arkivet hans inneholder dokumentasjon av hans mangfoldige virke som aktivist med materiale fra blant annet AHF, Arbeidsgrupper for homofil frigjøring.


Dag Øistein Endsjø

Menneskerettsaktivisten og religionsviteren Dag Øisten Endsjø (f. 1968) var medlem og leder av studentgruppen Homoversitas Osloensis på 1990-tallet. Han har skannet en rekke plakater og løpesedler fra gruppens aktiviteter, og disse er nå gjort tilgjengelige digitalt av Skeivt arkiv.


Dermot Mack

Dermot Mack (1914-2001) var en av pionerene i Det norske forbundet av 1948, der han var leder i periodene 1952-58 og 60-62. Mack kom fra en velstående familie og vokste opp i Bergen. Han utdannet seg til jurist og arbeidet noen år som dommerfullmektig, men senere levde han på sin ...


Désirée Hafstad

Désirée Hafstad, nå Daisy Sælen Hafstad (f. 1967) har siden 1990-tallet vært en viktig forkjemper for homofile og transpersoner og ikke minst spilt en viktig rolle for å spre campkultur og skeiv kultur gjennom sitt virke som artist. Arkivet består av ca. 1 hyllemeter materiale, blant annet promomateriale (plakater) og video-opptak (VHS-er) fra ulike show i Bergen og Oslo. Daisy ...


Ellen Mortensen

Ellen Mortensen er professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen og faglig leder for Holbergprisen. Hun har også bakgrunn fra skeive organisasjoner som DNF-48, HBB, Sapfo og Lesbisk front. Arkivmaterialet fra Ellen Mortensen består av dokumenter og grafisk materiale fra Sapfo og HBB, samt en stor samling bøker med lesbisk tematikk. Ellen Mortensen er også blitt videointervjuet av Skeivt ...


FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Foreningen FRI har donert sitt organisasjonsarkiv til Skeivt arkiv. Arkivet inneholder også materiale fra forløperorganisasjonene Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring/ Ladforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transprsoner (LLH) og Det norske forbundet av 1948 (DNF-48).


FRI Midt-Norge

FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold har i dag 11 lokallag landet over. Fra FRI Midt-Norge har Skeivt arkiv mottatt 6 hyllemeter materiale. Arkivet rommer også materiale fra forløperorganisasjonene Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring/ Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH), og Det norske forbundet av 1948 (DNF-48).


Forbundet for transpersoner i Norge (FTPN)

Forbundet for transpersoner i Norge (FTPN) er en interesseorganisasjon for alle som i dag gjerne beskrives med paraplybegrepet transpersoner. FTPN driver både politisk og sosialt arbeid. Til Skeivt arkiv har FTPN donert bøker med transtematikk, presseklipp og organisasjonsmateriale, samt en stor samling av tidsskriftene Beaumont Bulletin, Beaumont Magazine, Attitude, Trans X, Intermezzo og Feminform.


Gro Lindstad

Gro Lindstad (f. 1960) er tidligere leder for LLH (1992-1998). Arkivet hennes er på omtrent ti hyllemeter. Det består av materiale fra virksomheten hennes i ulike organisasjoner, fra deltakelse i internasjonale organisasjoner og konferanser og det består av blant annet brev, presseklipp, brosjyrer og artikler. Arkivet er katalogisert og tilgjengelig for bruk hos Skeivt arkiv.


Gunnar Moe

Gunnar Moe har hatt en rekke verv innen det skeive organisasjonslivet, blant annet som styremedlem i Åpen Kirkegruppe (ÅK) fra 1989 - 1992, og han har også vært medlem og tekstforfatter for koret Homofonien. Arkivmaterialet fra Gunnar Moe består av tekster han har skrevet, blant annet til ÅKs ...


Helseutvalget

Helseutvalget ble stiftet i 1983 og drev da hivforebyggende arbeid. I dag arbeider stiftelsen bredt med seksuell og psykisk helse både blant menn som har sex med menn og kvinner som har sex med kvinner. Helseutvalget har donert sitt arkiv på i alt 45 hyllemeter til Skeivt arkiv. I tillegg digitalt arkiv. Arkivet er ordnet og tilgjengelig for bruk.


HivNorge

Organisasjonsarkivet for HivNorge innbefatter også arkivmateriale fra forløperen Pluss-LMA, og forløperne til dette Landsforening mot aids (LMA) og Pluss. Arkivet spenner fra 1987 og til ca 2014, og inkluderer blant annet presseklipp, medlemsbladet, oppstartsdokumenter og annet organisasjonsmateriale. Arkivet er under katalogisering og vil snart bli tilgjengelig for bruk.


Ida Blom

Ida Blom (1931 - 2016) var en pionér innen kvinne- og kjønnsforskning. I 1985 ble hun Norges første professor i kvinnehistorie. Hun var også en av grunnleggerne av International Federation for Research in Women's History, som hun ledet fra 1987 - 1995. Skeivt arkiv har fått en stor boksamling etter Ida Blom.


Jan Olav Gatland

Jan Olav Gatland (f. 1949) er sakprosaforfatter, utdannet Cand. Phil og har i en årrekke jobbet som førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Boken hans "Mellom linjene - homofile tema i norsk litteratur" fra 1990 fikk mye oppmerksomhet. Han har bodd både i Bergen, Tromsø og Oslo, og har vært aktiv i den skeive bevegelsen alle stedene, som medlem i ...


Jens Torstein Olsen

Jens Torstein Olsen er pensjonert prest og ektefelle av høyrepolitiker Erling Lae. I 1989 gikk han til sak mot Kirkerådet da han ikke ble tilsatt i en saksbehandlerstilling fordi han levde sammen med en mann. Arkivet dokumenterer denne saken.


John Jeanette Solstad

John Jeanette Solstad har vært en viktig foregangsperson i kampen for rettigheter for transpersoner. John Jeanette jobbet for å få lov til å endre juridisk kjønn til kvinne uten å måtte ta kjønnsbekreftende operasjon, og var en frontfigur for Amnesty Internationals kampanje for å endre lovverket i Norge. John Jeanette mottok i den forbindelse en mengde brev og andre støtteerklæringer ...


Karen-Christine Friele

Karen-Christine Frieles arkiv består av ca 15 hyllemeter, og innholder flere ulike materialtyper, for eksempel organisasjonsmateriale og sakspapirer, lyd- og videoopptak, presseklipp og tidsskrifter. Deler av arkivet er digitalisert og tilgjengelig på nett, mens det øvrige er katalogisert og tilgjengelig på Arkivportalen og kan bestilles for bruk på lesesalen ved Universitetsbiblioteket i Bergen.


Kenneth Elvebakk

Kenneth Elvebakk er prisbelønt filmregissør og har blant annet laget dokumentarfilmene Den hemmelige klubben, Ballettguttene og Jenter med baller. Arkivmaterialet består blant annet av utgitte filmer, plakater, billedmateriale og råopptak fra flere av Elvebakks dokumentarfilmer.


Kirsti Malterud

Kirsti Malterud (f. 1949) er forsker og professor i allmennmedisin. Hun var med å starte Oslo Helserådgivningstjeneste for homofile på 1970-tallet, og har donert materiale vedrørende dette tiltaket til Skeivt arkiv.


LLH Bergen og Hordaland

Skeivt arkiv har mottatt en stor boksamling og også annet materiale, blant annet fotoalbum, fra LLH Bergen og Hordaland.


LLH Buskerud

Nå nedlagte LLH Buskerud har donert arkivmateriale fra sin virksomhet til Skeivt arkiv.


Lesbisk rørsle i Telemark

Lesbisk rørsle i Telemark (LRT) ble stiftet 1. november 1978. Arkivet består av ca 2 hyllemeter arkivmateriale, blant annet invitasjoner til sosiale sammenkomster, brosjyrer og andre dokumenter. Materialet er katalogisert og kan bestilles for bruk.


Løvetannregisteret

Løvetann (1977-2003) ble startet opp som et tidsskrift med utgangspunkt i organisasjonen AHF (Arbeidsgrupper for homofil frigjøring). Tidsskriftet hadde hele tiden et fokus på kultur og på grundige artikler, og hadde et akademisk, venstreorientert preg. Svært mange har vært innom redaksjonen, men Turid Eikvam satt lengts som redaktør og var nok også den aller viktigste drivkraften i tidsskriftet. Tidsskriftet ble lagt ned i 2003. Skeivt arkiv har mottatt redaksjonens elektroniske register over innholdet i tidsskriftet. Etter hvert vil noe av ...


Marit Myking

Marit Myking (1953-2013) var på 1970- og 80-talet aktiv i ulike organisasjonar på venstresida, og då særleg i feministiske og homofile organisasjonar. Arkivet hennar er på om lag 2 hyllemeter og inneheld personleg materiale og materiale frå organisasjonar som AHF, Kvinnegruppa i AHF og Lesbisk forum samt frå tida hennar som redaksjonsmedlem i Løvetann.


Maya Økland

Maya Økland (f. 1980) er kunstner og kurator. Hun har en mastergrad i fotografi fra Kunsthøyskolen i Bergen. Arkivet består av kunstverket "Queer as Folk". Dette er et fotoprosjekt som ble utstilt i 2004 ved Hordaland Kunstsenter og Vestlandsutstillingen.


Ragnhild Krogvig

Ragnhild Krogvig har donert organisasjonsmateriale fra DNF-48, samt utgaver av tidsskriftene Mulius, Oss og Oss i mellom fra 60- og 70-tallet.


Reidar Engesbak

Reidar Engesbak er journalist i magasinet Blikk og er også kjent som DJ Deadswan. Han har bakgrunn som aktivist i grupper som Rosa Rebeller, Ragr og Genitalia. Arkivet består av egendesignede plakater og flyers, samt annet visuelt materiale som dokumenterer et mangeårig engasjement på det skeive kulturfeltet. Engesbak har også donert en rekke bøker og tidsskrifter.Rolf Løvaas

Rolf Løvaas (1923-1996) var en av pionerene i den norske homobevegelsen. Han ble i 1950 den første lederen i det som først var en norsk seksjon av danske Forbundet af 1948. Arkivet består blant annet av korrespondanse med forfatteren Alf Martin Jæger. Også en stor samling bøker og tidsskrifter.


Rolf Monsen

Rolf Monsen (f. 1946) er tidlegare aktivist i Det norske forbundet av 1948 (DNF-48) og Homofil bevegelse i Bergen (HBB). Frå 1970-talet var Monsen ei viktig sosial drivkraft for miljøet og nytta mellom anna eigen bustad til å arrangere festar og møter for homofile i Bergen. Arkivet hans inneheld organisasjonsmateriale, bøker, brosjyrar og aviser, kalendrar og andre trykksaker. Arkivet er under katalogisering, og vil bli tilgjengeleg på Arkivportalen når arbeidet er fullført.


SKAM-fans

Arkivet inneholder donert materiale fra en gruppe på 181 Skam-fans. I arkivet kan man finne manuskriptet til NRK-serien SKAM, episode 5 sesong 3, som ble auksjonert bort som en del av den såkalte P3-aksjonen, hvor inntektene gikk til organisasjonen UNICEF. SKAM er en nettserie rettet mot unge, og sesong 3 som ble vist høsten 2016 skildrer kjærlighetshistorien til Isak og Even. Gruppen donerte også ...


Sapfonia

Sapfonia er Norges eneste skeive damekor. Koret, som holder til i Bergen, ble stiftet i 2002. De er kjent for sine årlige sommer- og julekonserter, og har også opptrådd på en rekke festivaler. Arkivet består av organisasjonsmateriale, foto, plakater og noter.


Siri Kvalheim

Aktivisten Siri Kvalheim (1960-2018) har ledet Oslo-avdelingen for DNF-48 og senere LLH i mange år, og stod bak tiltak som blant annet håndballaget Afrodite, korpset Fri Utblåsning, og arrangerte i 9 år Euro-Fun-cup, en europeisk håndball-cup for lesber. Arkivet hennes dokumenterer diss initiativene og det øvrige arbeidet hennes i organisasjonene, og spenner fra 1987 til 2002. Arkivet er ordnet og tigjengelig i arkivportalen og for bruk på lesesal.


Skeiv ungdom Trøndelag

Skeiv ungdom Trøndelag har donert organisasjonsmateriale, samt grafisk materiale og tekstiler som plakater, bannere og t-skjorter.


Stein Wolff Frydenlund

Stein Wolff Frydenlund (f. 1957) er lektor, samfunndebattant, mor og bestefar. Han har i en årrekke engasjert seg i LHBT- og transpolitisk arbeid, og er nå styremedlem i Transgender Europe (TGEU). Han har vært opptatt av å synliggjøre arbeidet for transpersoners rettigheter, har bidratt til en rekke medieoppslag og er også portrettert i boken Så falt brikkene på plass (Arntzen og Kahrs 2015). Arkivet hans inneholder materiale fra verv og aktivisme i Landsforeningen for transseksuelle (LFTS), LLH Bergen, Bergen Homokor, ...


Svein Skeid

Svein Skeid (f. 1950) har vært en sentral person i det skeive miljøet i Oslo, og var en av de viktigste pådriverne for fjerning av sykdomsdiagnosen relatert til BDSM og fetisjisme. Han har spilt en viktig rolle i arbeidet med å dokumentere skeivt uteliv i Norge. Svein Skeid har donert buttons, fyrstikkeske og stoler fra Metropol til Skeivt arkiv.


Tauno Silander

Tauno Silander (1959-2015) ble født i Finland, vokste opp i Liberia og flyttet til Oslo på 1980-tallet. Her utdannet han seg til webdesigner og gjorde seg bemerket som dragartist, blant annet med gruppene VSOP og Pzycho-sisters. Arkivet består av egenlagde kostymer og videoopptak av dragshows, samt plakater, brosjyrer og annet visuelt materiale.


Torstein Dahle

Torstein Dahle er økonom, Rødt-politiker og mangeårig homoaktivist. Arkivet består av fotografier og dokumenter som dokumenterer aktivisme i Bergen. Mer materiale ventes.


Turid Eikvam

Turid Eikvam er tidligere kontorsjef ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi ved Universitetet i Oslo, Hun var aktiv i Arbeidsgrupper for homofil frigjøring (AHF) og redaksjonsmedlem i tidsskriftetLøvetann, og var en av drivkreftene bak Nettverk for forskning om homoseksualitet. Arkivet består av en rekke ulike typer materiale; buttons, CDer, kassetter og videoopptak, samt kompendier og brosjyrer. Eikvam har også donert en stor samling hovedfags/master-oppgaver som tar opp skeiv tematikk, samt register for tidsskriftet Løvetann.


UgleZ

Skeivt arkiv har mottatt digitalt materiale fra den skeive studentorganisasjonen UgleZ ved Universitetet i Bergen (nå Skeive studenter)


Åpen kirkegruppe

Åpen kirkegruppe (ÅK) tilbyr et miljø og fellesskap for kristne skeive. Gruppen ble etablert i 1976 og har fra starten av holdt egne messer. I dag finnes det aktive ÅK-grupper i Oslo og Trondheim; tidligere har det eksistert en rekke mindre grupper ulike steder i landet. Åpen kirkegruppe ...


Åpen kirkegruppes foreldregruppe

Foreldregruppen i Åpen kirkegruppe ble startet opp i 1990 og har vært et nasjonalt nettverk av foreldre til homofile og lesbiske. Foreldregruppen har tilbudt et rom for gjensidig støtte, og også vært engasjert i opplysnings- og holdningsskapende arbeid i familier, lokalmiljøer, arbeidsplasser og menigheter. ÅKs foreldregruppe ble lagt ...


Øvrige donasjoner

Donasjoner av materiale som ikke utgjør egne arkiver, men som er verdifulle kilder til informasjon om den norske skeive historien.


Universitetsbiblioteket i Bergen, Skeivt arkiv

Besøksadresse: Manuskript- og librarsamlingen
HF-bygget, Sydnesplassen 7, 5007 Bergen

Åpningstider:
Man-ons: 09.00-15.45
Tor: 10.00-15.45

Postadresse: Postboks 7808, 5020 Bergen
Kontakt: skeivtarkiv@uib.no
Ansvarlig redaktør: Runar Jordåen, førstebibliotekar

Skeivt arkiv tar forbehold om feil i tekster og bildebruk. Ta gjerne kontakt dersom du mener noe ikke stemmer.

Følg oss på Facebook og Twitter.

Skeivt Arkiv i media

Se mer

Skeivt Arkiv ©  2015

Kulturrådet Fritt ord Nasjonalbiblioteket