Arkiver

Anfinn Bernaas

Arkivet til Anfinn Bernaas (f. 1954) består av ca to hyllemeter materiale, i hovudsak presseklipp, organisasjonsmateriale, manuskript og liknande. Arkivkatalogen ligg på Arkivportalen, og materialet kan bestillast for bruk på lesesalen ved Universitetsbiblioteket i Bergen.


Bodil Espedal

Bodil Espedal (f.1950) var aktiv i grupperingen Kvinneaktivistene, og ble etter hvert også aktiv i lesbisk bevegelse og i aktivitetene på Kvinnehuset i Oslo (opprettet i 1975). Bl.a. var Bodil Espedal sentral i driften av bokkafeen på Kvinnehuset. Arkivet hennes inneholder materiale fra bl.a. Kvinnehøjskolen på Gotland og utgaver av tidsskriftet Hvidløgspressen.


Dag Strand Nielsen

Dag Strand Nielsen (1950-1995) var homo- og AIDS-aktivist fra 1970-tallet til han døde i 1995. Arkivet hans inneholder informasjon fra hans mangfoldige virke som aktivist med materiale fra blant annet AHF. Katalog vil bli lagt ut på Arkivportalen så snart arkivet er ferdig ordnet.


Dag Øistein Endsjø

Menneskerettsaktivisten og religionsviteren Dag Øisten Endsjø (f. 1968) var medlem og leder av studentgruppen Homoversitas Osloensis på 1990-tallet. Han har skannet en rekke plakater og løpesedler fra gruppens aktiviteter, og disse er nå gjort tilgjengelige digitalt av Skeivt arkiv.


Désirée Hafstad

Désirée Hafstad (f. 1967) har siden 1990-tallet vært en viktig forkjemper for homofile og transpersoner og ikke minst spilt en viktig rolle for å spre campkultur og skeiv kultur gjennom sitt virke som artist. Arkivet består av ca. 1 hyllemeter materiale, blant annet promomateriale (plakater) og video-opptak (VHS-er) fra ulike show i Bergen og Oslo. Materialet er foreløpig uordnet.


Gro Lindstad

Gro Lindstad (f. 1960) er tidligere leder for LLH (1992–1998). Arkivet hennes er på omtrent ti hyllemeter. Det består av materiale fra virksomheten hennes i ulike organisasjoner, fra deltakelse i internasjonale organisasjoner og konferanser og det består av blant annet brev, presseklipp, brosjyrer og artikler. Arkivet er under katalogisering.


HivNorge

Organisasjonsarkivet for HivNorge innbefatter også arkivmateriale fra forløperen Pluss-LMA, og forløperne til dette Landsforening mot aids (LMA) og Pluss. Arkivet spenner fra 1987 og til ca 2014, og inkluderer blant annet presseklipp, medlemsbladet, oppstartsdokumenter og annet organisasjonsmateriale. Arkivet er ikke ordnet.


Karen-Christine Friele

Karen-Christine Frieles arkiv består av ca 15 hyllemeter, og innholder flere ulike materialtyper, for eksempel organisasjonsmateriale og sakspapirer, lyd- og videoopptak, presseklipp og tidsskrifter. Deler av arkivet er digitalisert og tilgjengelig på nett, mens det øvrige er katalogisert og tilgjengelig på Arkivportalen og kan bestilles for bruk på lesesalen ved Universitetsbiblioteket i Bergen.


Kirsti Malterud

Kirsti Malterud (f. 1949) er forsker og professor i allmennmedisin. Hun var med å starte Oslo Helseråds rådgivningstjeneste for homofile på 1970-tallet, og har donert materiale vedrørende dette tiltaket til Skeivt arkiv.


LLH Bergen og Hordaland

Skeivt arkiv har mottatt en del materiale, blant annet fotoalbum, fra LLH Bergen og Hordaland. Materialet foreløpig uordnet.


Lesbisk Rørsle i Telemark

Lesbisk Rørsle i Telemark (LRT) ble stiftet 1. november 1978. Arkivet består av ca 2 hyllemeter arkivmateriale, blant annet invitasjoner til sosiale sammenkomster, brosjyrer og andre dokumenter. Materialet er foreløpig uordnet.


Løvetannregisteret

Løvetann (1977-2003) ble startet opp som et tidsskrift med utgangspunkt i organisasjonen AHF (Arbeidsgrupper for homofil frigjøring). Tidsskriftet hadde hele tiden et fokus på kultur og på grundige artikler, og hadde et akademisk, venstreorientert preg. Svært mange har vært innom redaksjonen, men Turid Eikvam satt lengts som redaktør og var nok også den aller viktigste drivkraften i tidsskriftet. Tidsskriftet ble lagt ned i 2003. Skeivt arkiv har mottatt redaksjonens elektroniske register over innholdet i tidsskriftet. Etter hvert vil noe av selve innholdet også bli elektronisk tilgjengelig.


Marit Myking

Marit Myking (1953-2013) var på 1970- og 80-talet aktiv i ulike organisasjonar på venstresida, og då særleg i feministiske og homofile organisasjonar. Arkivet hennar er på om lag 2 hyllemeter og inneheld personleg materiale og materiale frå organisasjonar som AHF, Kvinnegruppa i AHF og Lesbisk forum samt frå tida hennar som redaksjonsmedlem i Løvetann.


Rolf Monsen

Rolf Monsen (f. 1946) er tidlegare aktivist i Det norske forbundet av 1948 (DNF-48) og Homofil bevegelse i Bergen (HBB). Frå 1970-talet var Monsen ei viktig sosial drivkraft for miljøet og nytta mellom anna eigen bustad til å arrangere festar og møter for homofile i Bergen. Arkivet hans inneheld organisasjonsmateriale, bøker, brosjyrar og aviser, kalendrar og andre trykksaker. Arkivet er under katalogisering, og vil bli tilgjengeleg på Arkivportalen når arbeidet er fullført.


Siri Kvalheim

Aktivisten Siri Kvalheim (f. 1960) har ledet Oslo-avdelingen for DNF-48 og senere LLH i mange år, og stod bak tiltak som blant annet håndballaget Afrodite, korpset Fri Utblåsning, og arrangerte i 9 år Euro-Fun-cup, en europeisk håndball-cup for lesber. Arkivet hennes dokumenterer disse initiativene og det øvrige arbeidet hennes i organisasjonene, og spenner fra 1987 til 2002. Arkivet er ordnet og tigjengelig i arkivportalen og for bruk på lesesal.


Stein Wolff Frydenlund

Stein Wolff Frydenlund (f. 1957) er lektor, samfunndebattant, mor og bestefar. Han har i en årrekke engasjert seg i LHBT- og transpolitisk arbeid, og er nå styremedlem i Transgender Europe (TGEU). Han har vært opptatt av å synliggjøre arbeidet for transpersoners rettigheter, har bidratt til en rekke medieoppslag og er også portrettert i boken Så falt brikkene på plass (Arntzen og Kahrs 2015). Arkivet hans inneholder materiale fra verv og aktivisme i Landsforeningen for transseksuelle (LFTS), LLH Bergen, Bergen Homokor, LLHs transpolitiske utvalg, Skeiv ungdom, Amnesty International, Foreningen for transpersoner i Norge (FTPN) og SVs LHBT-gruppe, samt manus til egne foredrag m.m. Arkivet er under katalogisering.


Øvrige arkiver og samlinger

Vi har også mottatt materiale fra en rekke andre personer, for eksempel Aasmund Vik, Jan Olav Gatland, Turid Eikvam og Ole Fredrik Einarsen. Oppdatert informasjon om dette vil komme når materialet er ferdig ordnet.


Universitetsbiblioteket i Bergen, Skeivt arkiv

Besøksadresse: Manuskript- og librarsamlingen
HF-bygget, Sydnesplassen 7, 5007 Bergen

Åpningstider:
Man-ons: 09.00-15.45
Tor: 10.00-15.45

Postadresse: Postboks 7808, 5020 Bergen
Kontakt: skeivtarkiv@uib.no
Ansvarlig redaktør: Runar Jordåen, førstebibliotekar

Skeivt arkiv tar forbehold om feil i tekster og bildebruk. Ta gjerne kontakt dersom du mener noe ikke stemmer.

Følg oss på Facebook og Twitter.

Skeivt Arkiv i media

Se mer

Skeivt Arkiv ©  2015

Kulturrådet Fritt ord Nasjonalbiblioteket