Klubbnytt 39


Det norske forbundet av 1948

Skrivemaskinskrevet medlemsblad.

Nummer ubb-ska-0001-l-01-04-01

Det norske forbundet av 1948

Skrivemaskinskrevet medlemsblad.

Nummer ubb-ska-0001-l-01-04-02

Det norske forbundet av 1948

Skrivemaskinskrevet medlemsblad.

Nummer ubb-ska-0001-l-01-04-04

Det norske forbundet av 1948

Skrivemaskinskrevet medlemsblad.

Nummer ubb-ska-0001-l-01-04-05

Det norske forbundet av 1948

Skrivemaskinskrevet medlemsblad.

Nummer ubb-ska-0001-l-01-04-06

Det norske forbundet av 1948

Skrivemaskinskrevet medlemsblad.

Nummer ubb-ska-0001-l-01-04-07

Det norske forbundet av 1948

Skrivemaskinskrevet medlemsblad.

Nummer ubb-ska-0001-l-01-05-01

Det norske forbundet av 1948

Skrivemaskinskrevet medlemsblad.

Nummer ubb-ska-0001-l-01-05-02

Det norske forbundet av 1948

Skrivemaskinskrevet medlemsblad.

Nummer ubb-ska-0001-l-01-05-03

Det norske forbundet av 1948

Skrivemaskinskrevet medlemsblad.

Nummer ubb-ska-0001-l-01-05-04

Det norske forbundet av 1948

Skrivemaskinskrevet medlemsblad.

Nummer ubb-ska-0001-l-01-06-01

Det norske forbundet av 1948

Skrivemaskinskrevet medlemsblad med håndtegnede illustrasjoner.

Nummer ubb-ska-0001-l-01-06-02

Det norske forbundet av 1948

Skrivemaskinskrevet medlemsblad med håndtegnede illustrasjoner.

Nummer ubb-ska-0001-l-01-06-03

Det norske forbundet av 1948

Skrivemaskinskrevet medlemsblad med håndtegnede illustrasjoner.

Nummer ubb-ska-0001-l-01-06-04

Det norske forbundet av 1948

Skrivemaskinskrevet medlemsblad med håndtegnede illustrasjoner.

Nummer ubb-ska-0001-l-01-06-05

Det norske forbundet av 1948

Skrivemaskinskrevet medlemsblad med håndtegnede illustrasjoner.

Nummer ubb-ska-0001-l-01-06-06

Det norske forbundet av 1948

Skrivemaskinskrevet medlemsblad med håndtegnede illustrasjoner.

Nummer ubb-ska-0001-l-01-07-01

Det norske forbundet av 1948

Skrivemaskinskrevet medlemsblad med håndtegnede illustrasjoner.

Nummer ubb-ska-0001-l-01-07-02

Det norske forbundet av 1948

Skrivemaskinskrevet medlemsblad med håndtegnede illustrasjoner.

Nummer ubb-ska-0001-l-01-07-03

Det norske forbundet av 1948

Skrivemaskinskrevet medlemsblad med håndtegnede illustrasjoner. Har også referat fra generalforsamling 24.11.1956, og rapport fra ICSE's årsmøte i Amsterdam 13.-14. oktober 1956.

Nummer ubb-ska-0001-l-01-07-04

Det norske forbundet av 1948

Skrivemaskinskrevet medlemsblad med håndtegnede illustrasjoner.

Nummer ubb-ska-0001-l-01-08-01

Det norske forbundet av 1948

Skrivemaskinskrevet medlemsblad med håndtegnede illustrasjoner.

Nummer ubb-ska-0001-l-01-08-02

Det norske forbundet av 1948

Skrivemaskinskrevet medlemsblad med håndtegnede illustrasjoner. Klubbnytt tar et opphold etter dette nummeret, og neste nummer utkommer februar 1958.

Nummer ubb-ska-0001-l-01-08-03

Det norske forbundet av 1948

Tre skriv om utlån av bøker til Forbundets medlemmer fra 1958, 1961 og 1964.

Nummer ubb-ska-0001-l-01-09-01

Det norske forbundet av 1948

Maskinskrevet medlemsblad med håndtegnede illustrasjoner. Uten navn. Dette er siste nummer av Klubbnytt, og etterfølges av det første nummeret av Oss Imellom, april 1958.

Nummer ubb-ska-0001-l-01-09-02

Det norske forbundet av 1948

Maskinskrevet medlemsblad med håndtegnede illustrasjoner.

Nummer ubb-ska-0001-l-02-05-03

Det norske forbundet av 1948

Maskinskrevet medlemsblad med håndtegnede illustrasjoner.

Nummer ubb-ska-0001-l-02-05-04

Det norske forbundet av 1948

Maskinskrevet medlemsblad med håndtegnede illustrasjoner.

Nummer ubb-ska-0001-l-02-07-01

Det norske forbundet av 1948

Maskinskrevet medlemsblad med håndtegnede illustrasjoner.

Nummer ubb-ska-0001-l-02-07-02

Det norske forbundet av 1948

Maskinskrevet medlemsblad med håndtegnede illustrasjoner.

Nummer ubb-ska-0001-l-02-08-01

Det norske forbundet av 1948

Maskinskrevet medlemsblad med håndtegnede illustrasjoner.

Nummer ubb-ska-0001-l-02-08-02

Det norske forbundet av 1948

Maskinskrevet medlemsblad med håndtegnede illustrasjoner.

Nummer ubb-ska-0001-l-02-08-03

Det norske forbundet av 1948

Maskinskrevet medlemsblad med håndtegnede illustrasjoner.

Nummer ubb-ska-0001-l-02-08-04

Det norske forbundet av 1948

Maskinskrevet medlemsblad med håndtegnede illustrasjoner.

Nummer ubb-ska-0001-l-02-09-01

Det norske forbundet av 1948

Maskinskrevet medlemsblad med håndtegnede illustrasjoner.

Nummer ubb-ska-0001-l-02-09-02

Det norske forbundet av 1948

Maskinskrevet medlemsblad med håndtegnede illustrasjoner.

Nummer ubb-ska-0001-l-02-09-03

Det norske forbundet av 1948

Maskinskrevet medlemsblad med håndtegnede illustrasjoner.

Nummer ubb-ska-0001-l-02-09-04

Det norske forbundet av 1948

Maskinskrevet medlemsblad med håndtegnede illustrasjoner.

Nummer ubb-ska-0001-l-02-09-05

Det norske forbundet av 1948

Maskinskrevet medlemsblad med håndtegnede illustrasjoner.

Nummer ubb-ska-0001-l-2-10-01

Universitetsbiblioteket i Bergen, Skeivt arkiv

Besøksadresse: Skeivt arkiv
HF-bygget, Sydnesplassen 7, 5007 Bergen

Åpningstider:
Mandag og onsdag: 09:00–15:30 (15:00 i sommerhalvåret)
Torsdag: 10:00–15:30 (15:00 i sommerhalvåret)

Postadresse: Postboks 7808, 5020 Bergen
Kontakt: skeivtarkiv@uib.no

Skeivt arkiv tar forbehold om feil i tekster og bildebruk. Ta gjerne kontakt dersom du mener noe ikke stemmer. Alle tekster er tilgjengelige under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkår.

Følg oss på Facebook, Instagram og Twitter.

Skeivt Arkiv i media

Se mer