Politiske saker 2

Dokumenter fra ulike politiske saker Friele og Det Norske Forbundet har vært involvert i. Blant annet avskaffelsen av § 213 i straffeloven, innførelse av partnerskapslov, lover om adopsjon for homofile par og annet.


Dokumenter fra Friele og Det Norske Forbundet av 1948 sitt engasjement for å få fjernet paragraf 213 i straffeloven, som forbød seksuell omgang mellom menn. Loven ble fjernet i 1972.

Samling ubb-ska-a0001-f-fa

Dokumenter som omhandler at Friele ble nektet visum til USA på grunnlag av Section 212(a)(4) av The American Immigration and Nationality Act, som nektet "seksuelle avvikere" innreise til USA, og kampen for å få denne ...

USA

Samling ubb-ska-a0001-f-fj