Informasjonsbrosjyrer 23


Brosjyre av Kjell-Petter Dahl, utgitt av Kristen Hjelp.

Brosjyre ubb-ska-0001-f-fg-l0003-0001-01

Karen-Christine (Kim) Friele

Løpeseddel med beskrivelse av rettighetskampen de siste 25 årene, med oppfordring til å bli aktiv.

Informasjonsbrosjyre

Hefte ubb-ska-0001-y-l0012-0002-001

Karen-Christine (Kim) Friele

Hefte med ressurser for seksualundervisning i skolen. Liste over andre hefter som kunne bestilles.

Informasjonsbrosjyre

Hefte ubb-ska-0001-y-l0012-0002-002

Karen-Christine (Kim) Friele

Løpeseddel som beskriver homofiles krav. Fire punkt DNF-48 bygger sitt grunnsyn på.

Informasjonsbrosjyre

Hefte ubb-ska-0001-y-l0012-0002-004

Løpeseddel som forklarer og forteller om homofili. Kontaktinformasjon til HBB.

Informasjonsbrosjyre

Hefte ubb-ska-0001-y-l0012-0002-005

Løpeseddel som beskriver homofili og den begynnende rettighetskampen i kirken.

Informasjonsbrosjyre

Hefte ubb-ska-0001-y-l0012-0002-006

Karen-Christine (Kim) Friele

Løpeseddel som sier homofile finnes over alt. Når ble du kvitt en fordom sist?

Informasjonsbrosjyre

Hefte ubb-ska-0001-y-l0012-0002-007

Øyvind Rauset; Hilde Holthe-Berg

Brosjyre om å være skeiv på jobben.

Informasjonsbrosjyre

Hefte ubb-ska-0001-y-l0012-0002-008

Karen-Christine (Kim) Friele

Løpeseddel som sammenligner homo/lesbisk kamp med kvinnekamp.

Informasjonsbrosjyre

Hefte ubb-ska-0001-y-l0012-0002-009

Sangtekster og slagord

Informasjonsbrosjyre

Hefte ubb-ska-0001-y-l0012-0002-010

LLH ønsker gjennom en nasjonal "kom ut" dag (15. januar) å oppfordre til åpenhet.

Informasjonsbrosjyre

Hefte ubb-ska-0001-y-l0012-0002-011

Gro Lindstad

Brosjyre laget til Kvinnekonferanse Beijing i 1995

Informasjonsbrosjyre

Hefte ubb-ska-0001-y-l0012-0002-012

Gro Lindstad

Brosjyre laget til Kvinnekonferanse Beijing i 1995

Informasjonsbrosjyre

Hefte ubb-ska-0001-y-l0012-0002-013

Karen-Christine (Kim) Friele

Løpeseddel som opplyser om lesbiske og om deres krav til samfunnet

Informasjonsbrosjyre

Hefte ubb-ska-0001-y-l0012-0002-014

Løpeseddel: Rasisme og homofobi er samme sak.

Informasjonsbrosjyre

Hefte ubb-ska-0001-y-l0012-0002-015

Løpeseddel som krever beskyttelse mot diskriminering.

Informasjonsbrosjyre

Hefte ubb-ska-0001-y-l0012-0002-016

Informasjonsbrosjyre om LLH.

Informasjonsbrosjyre

Hefte ubb-ska-0001-y-l0012-0002-017

DNF svarer Justisdepartementet. DNF-48 ble høringsinstans på departementets utkast til ny adopsjonslov.

Informasjonsbrosjyre

Hefte ubb-ska-0001-y-l0012-0002-018

Karen-Christine (Kim) Friele

Brosjyre om "Homocaust", forfølgelse av homofile under nazistene.

Informasjonsbrosjyre

Hefte ubb-ska-0001-y-l0012-0002-019

Karen-Christine (Kim) Friele

Brosjyre som beskriver Europeisk homohistorie og som maner til aktivisme.

Informasjonsbrosjyre

Hefte ubb-ska-0001-y-l0012-0002-020

Karen-Christine (Kim) Friele

Hefte laget for lærere i seksualundervisning

Informasjonsbrosjyre

Hefte ubb-ska-0001-y-l0012-0002-021

Karen-Christine (Kim) Friele

Hefte som er et utdrag av den hollandske Speijer-rapporten, "Homoseksuelle forbindelser med mindreårige."

Informasjonsbrosjyre

Hefte ubb-ska-0001-y-l0012-0002-022

Astrid Nøklebye heiberg

Informasjonsbrosjyre

Hefte ubb-ska-0001-y-l0012-0002-023