Det norske forbundet av 1948 0

Møtereferater, sakspapirer, korrespondanse og andre dokumenter fra Det Norske Forbundet av 1948 (DNF-48) og LLH. Kim Friele var aktiv i DNF-48 fra tidlig 1960-tall, redaktør i medlemsbladet OSS fra 1965, og var generalsekretær for forbundet fra 1971-1989. Dokumenter fra før ca 1963 stammer fra Dermot Mack, som var leder av forbundet på 1960-tallet.