Foredrag, artikler og presseinnlegg 118

Diverse innlegg, foredrag, artikler og annet materiale skrevet av Friele i forbindelse med spesifikke saker, mediedekning, konferanser, seminarer og privat og offentlig foredragsvirksomhet.


Karen-Christine (Kim) Friele

Kopi av manuskript, med signatur, dato og tittel skrevet for hånd med kulepenn. Datert 25. mars.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-01-01

Karen-Christine (Kim) Friele

Manuskript til foredrag av Kim Friele.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-01-02

Karen-Christine (Kim) Friele

Trykket foredag av Kim Friele, holdt i anledning rundebordsdebatt 4.11.1967. Publisert som artikkel i tidsskriftet "Sosialt Arbeid" i 1968, og sannsynligvis første trykkede presseoppslag i Norge av en åpent homofil person med fullt navn og ...

Artikkel ubb-ska-0001-f-01-02-01

Karen-Christine (Kim) Friele

Kopi av manuskript, med ordene "bergensavisen, diskriminering, 72? 73?" og "chat noir-revyen. visene tatt ut!" skrevet på med penn og kulepenn.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-03-01

Karen-Christine (Kim) Friele

Utklipp fra Dagbladet 12. januar 1973, kronikk skrevet av Karen-Christine Friele

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-03-02

Karen-Christine (Kim) Friele

Kopi av manuskript til avisinnlegg i Arbeiderbladet

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-04-01

Karen-Christine (Kim) Friele

Kopi av maskinskrevet manuskript

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-04-02

Karen-Christine (Kim) Friele

Kopi av maskinskrevet manuskript for møte med politikere 23.8.77

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-04-03

Karen-Christine (Kim) Friele

Kopi av maskinskrevet manuskript til avisinnlegg i Arbeiderbladet

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-04-04

Karen-Christine (Kim) Friele

Kopi av maskinskrevet manuskript.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-04-05

Karen-Christine (Kim) Friele

Kopi av maskinskrevet manuskript til innlegg i Dagbladet 1.6.1977

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-04-06

Karen-Christine (Kim) Friele

Kopi av maskinskrevet manuskript til innlegg i Dagbladet 16.8.1977

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-04-07

Karen-Christine (Kim) Friele

Kopi av maskinskrevet manuskript til avisinnlegg

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-04-08

Karen-Christine (Kim) Friele

Kopi av maskinskrevet manuskript.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-05-01

Karen-Christine (Kim) Friele

Kopi av maskinskrevet manuskript.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-05-02

Karen-Christine (Kim) Friele

Kopi av maskinskrevet manuskript.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-05-03

Karen-Christine (Kim) Friele

Kopi av maskinskrevet manuskript.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-05-04

Karen-Christine (Kim) Friele

Kopi av maskinskrevet manuskript.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-06-01

Karen-Christine (Kim) Friele

Tidsskriftet Gay Norway IGA Bulletin, laget av DNF-48 i forbindelse med det første møtet i International Gay Association (IGA), som ble avholdt i Bergen, Nederland sommeren 1979. Tidsskriftet er på engelsk, og beskriver Forbundets historie ...

International Lesbian and Gay Association

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-06-02

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus til avisinnlegg som ble publisert i Bergens Arbeiderblad 20. mai 1980.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-07-01

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus til foredrag avholdt på Human Etisk Forbund i Ås, 26. november 1980.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-07-02

Karen-Christine (Kim) Friele

Første side av et avisklipp fra ukjent avis, med kronikk og foto av Kim Friele. Fullstendig tittel og side 2 av artikkelen mangler.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-07-03

Karen-Christine (Kim) Friele

Avisklipp fra Vårt Land 12. juni 1980, med kronikk skrevet av K. Friele.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-07-04

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus til avisinnlegg som ble publisert i Morgenavisen 12. april 1980.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-07-05

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus til avisinnlegg fra 20. oktober 1980.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-07-06

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus til avisinnlegg, datert 24.10.1980.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-07-07

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus til avisinnlegg publisert i Morgenbladet 21.10.1980.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-07-08

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus til avisinnlegg til VG, datert mars 1981.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-08-01

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus til avisinnlegg, med påskriften "1981. Trykket i tidsskriftet "Menneskerettigh"(?)". Mangler side 5.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-08-02

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus til avisinnlegg, publisert i Dagbladet 19.9 1981.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-08-03

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus til avisinnlegg, datert juni 1981.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-08-04

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus til avisinnlegg i Dagbladet, sommer 1981.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-08-05

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus, merket "Bidrag til.... Hanssons bok "Homosexuella och samhället" Stockholm 1981".

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-08-06

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus til avisinnlegg, merket "VL (Vårt Land) 9.1.1981".

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-08-07

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-08-08

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus til avisinnlegg, merket "Dagbladet, 11.3.1981".

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-08-09

Geir Hagland

Maskinskrevet manus til foredrag på Norges Handelshøyskole, Bergen, av Geir Hagland

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-08-10

Geir Hagland

Maskinskrevet manus, innlegg til det danske tidsskriftet "Seksualpolitik", datert juni 1981, skrevet av Geir Hagland.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-08-11

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus, innlegg Morgenbladet, datert 28.10.198?.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-09-01

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus til innlegg i Aftenposten, datert januar 1982.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-09-02

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus til notat uten tittel.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-09-03

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus til innlegg i Fredrikstad Blad, datert 5.7.1982.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-09-04

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus til innlegg i Aftenposten, datert 22.03.1982.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-09-05

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus til innlegg i Morgenbladet, datert 19.3.1982.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-09-06

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus til foredrag avholdt i Gøteborg, 20. mai 1982.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-09-07

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus, datert 29. januar 1982.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-09-08

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus til innlegg i Arbeiderbladet, datert 13.10.1982.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-09-09

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus til innlegg i Aftenposten, datert 28.6.1982.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-09-10

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus til foredrag avholdt ved AHF 9. juni 1982.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-09-11

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus på kort, datert "sommeren -83".

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-09-12

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus til innlegg i Aftenposten.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-09-13

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus, merket "Til tidsskriftet "Mennesker & Rettigheter" (på anmodning) 24.4.85

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-10-01

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus, merket "Boka "Fellesskap og Samliv". På oppdrag fra KUD".

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-10-02

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus til avisinnlegg i Dagbladet (også merket "Aftenposten"), datert november 1984.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-10-03

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus til avisinnlegg i Arbeiderbladet, datert 1984.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-10-04

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus, datert mai 1985.

Ytringsfrihet, Straffelovens §135a

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-11-01

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus til avisinnlegg i Dagbladet.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-11-02

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus til innlegg i Aftenposten, datert 1985.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-11-03

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus til avisinnlegg, merket "Flere aviser".

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-11-04

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus, datert februar 1985.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-11-05

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus, datert 27.3.1985.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-11-06

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus for tale ved borgelig konfirmasjonsseremoni i Asker, 28. apriul 1985.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-11-07

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus til tale i Asker kvinneforum, 6. mai 1985.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-11-08

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus, datert juni 1985.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-11-09

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus til avisinnleg, merket "Akershus Arbeiderblad på bestilling", datert 30.7.1985.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-11-10

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus, merket "Elevservice A/S".

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-11-11

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus, datert februar 1986.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-12-01

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus, datert 1986.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-12-02

Karen-Christine (Kim) Friele

Kopi av maskinskrevet manus.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-12-03

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus, datert juni 1986.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-12-04

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-12-05

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus på engelsk til foredrag ved Åpen Kirkegruppes internasjonale konferanse i Oslo 9. mai 1986.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-12-06

Karen-Christine (Kim) Friele

Utkast/manus, uten tittel og udatert. Sannsynligvis mangler side 1 og/eller 2.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-13-03

Karen-Christine (Kim) Friele

Manus til foredrag holdt på engelsk i Stockholm, juni 1988, sannsynligvis på IV International AIDS Conference.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-14-01

Karen-Christine (Kim) Friele

Manus/utkast til foredrag holdt i Tromsø 15.11.1988. Klippet/limt sammen med diverse lovtekster og annet.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-14-02

Karen-Christine (Kim) Friele

Manus/utkast til foredrag holdt i Lesbisk Forum, 5. april 1990.

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-15-01

Karen-Christine (Kim) Friele

Manus/utkast til foredrag, udatert.

Partnerskapsloven

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-15-03

Karen-Christine (Kim) Friele

Manus/utkast til foredrag holdt i studentgruppen Homoversitat 5. november 1992.

Nazisme, Mannsforbund

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-16-01

Karen-Christine (Kim) Friele

Manus/utkast til foredrag holdt i Åpen Kirkegruppe, 5. desember 1992

Straffeloven, Åpen Kirkegruppe, Religion

Manuskript ubb-ska-0001-f-01-16-02

Karen-Christine (Kim) Friele

Manus/utkast til foredrag holdt på Kvinnfolkhøgskolan i Gøteborg, 31. mars 1993.

Manuskript Transkribert ubb-ska-0001-f-02-01-01

Karen-Christine (Kim) Friele

Manus/utkast til foredrag holdt i Tromsø, 28. april 1993. Delvis kopi av foredrag holdt på Homoversitas 5. november 1992.

Mannsforbund

Manuskript Transkribert ubb-ska-0001-f-02-01-02

Karen-Christine (Kim) Friele

Manus/utkast til foredrag holdt for LLH i Stavanger, 3.-5. september 1993. Undertittel: Er lesbiskes bidrag i f.eks. org. arbeid basert på omsorg for andre? Er det dette vi vil?"

Manuskript Transkribert ubb-ska-0001-f-02-01-03

Karen-Christine (Kim) Friele

Manus/utkast til foredrag holdt i Fredrikstad for Helseutvalget, 1. oktober 1993.

Mannsforbund

Manuskript Transkribert ubb-ska-0001-f-02-01-04

Karen-Christine (Kim) Friele

Manus/utkast til foredrag holdt for "Rosa Utvalg", 26. juni 1994, med Kim Frieles håndskrevne notater.

Manuskript Transkribert ubb-ska-0001-f-02-02-01

Karen-Christine (Kim) Friele

Manus/utkast til foredrag holdt for LLH i Oslo, 27. september 1994.

Manuskript Transkribert ubb-ska-0001-f-02-02-02

Karen-Christine (Kim) Friele

Manus/utkast til foredrag holdt for LLH i Oslo, 19/20. og 26/27. november 1994. Manuskriptet har også et to siders vedlegg om ulike terapiformer.

Manuskript ubb-ska-0001-f-02-02-03

Karen-Christine (Kim) Friele

Manus/utkast til foredrag holdt for LLH i Oslo, 19/20. og 26/27. november 1994.

Nazisme, Mannsforbund

Manuskript ubb-ska-0001-f-02-02-04

Karen-Christine (Kim) Friele

Manus/utkast til foredrag holdt for LLH i Oslo, 19/20. og 26/27. november 1994.

Manuskript Transkribert ubb-ska-0001-f-02-02-05

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus/utkast til seminar avholdt ved LLH, Oslo 19/20. og 26/27. november 1994. Har også 4 sider med tilhørende lysark.

Manuskript Transkribert ubb-ska-0001-f-02-02-06

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus/utkast til foredrag, merket FHLA (sannsynligvis Forum for Homofile og Lesbiske i Arbeiderpartiet), 13.6.1995. Ble sannsynligvis avholdt på et arrangement av LLH Oslo på Lille Metropol 13. juni 1995.

Manuskript Transkribert ubb-ska-0001-f-02-03-01

Karen-Christine (Kim) Friele

Trykket plakat for arrangementet "Kim Friele på Lille Metropol: Fra fanger med rosa trekant til svarte biskoper og "hvit" fredsmarsj", som ble arrangert 13. juni 1995 av LLH Oslo.Sannsynligvis knyttet til foredraget "Noen retninger/ideologier".

Manuskript ubb-ska-0001-f-02-03-02

Karen-Christine (Kim) Friele

Invitasjon/program til seminar med Kim Friele, 25. november 1995 på Vertshuset Solveig's kafè, Lillehammer.

Manuskript ubb-ska-0001-f-02-03-03

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus/utkast til foredrag avholdt på Studentsenteret i Trondheim 16.11.1995

Manuskript Transkribert ubb-ska-0001-f-02-03-04

Karen-Christine (Kim) Friele

Invitasjon til/flygeblad for kunst-og faktautstillingen "Nässlorna" - Homosexuella i koncentrationslägren, som ble avholdt på Medborgarhuset i Stockholm 30 oktober - 1. november 1995.

Manuskript Transkribert ubb-ska-0001-f-02-03-05

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus/utkast til foredrag uten tittel, merket RFSL 30.10 - 1.11.1995.

Manuskript Transkribert ubb-ska-0001-f-02-03-06

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus/utkast til foredrag avholdt i anledning Åpen Kirkegruppes 20-årsjubileum, februar 1996.

Manuskript Transkribert ubb-ska-0001-f-02-04-01

Karen-Christine (Kim) Friele

Maskinskrevet manus/utkast til foredrag avholdt ved Oslo LLH, 5. november 1996.

Manuskript Transkribert ubb-ska-0001-f-02-04-02

Karen-Christine (Kim) Friele

Manus til foredraget "Different challenges in church and society", avholdt under Different People European Forum i Oslo, mai 1996.

Manuskript Transkribert ubb-ska-0001-f-02-05-01

Karen-Christine (Kim) Friele

Diverse konferansemateriell til deltagerne av Different European People Forum i Oslo, mai 1996.

Manuskript ubb-ska-0001-f-02-05-02

Karen-Christine (Kim) Friele

Invitasjon til kurset "Homofili - om homoseksualitet og lesbiske og homofiles livsvilkår i Norge i dag.", som ble avholdt på Håndverkeren i Oslo, 19. september 1997

Manuskript ubb-ska-0001-f-02-06-01