Skeivt arkiv 10

Illustrasjonsbilder av Skeivt arkiv til fri bruk for presse og andre aktører. Kreditering må oppgis slik den er spesifisert for det enkelte bilde.


Skeivt arkiv har mange plakater i sine samlinger. Avbildet er plakater fra Helseutvalgets hivforebyggende arbeid.
Kreditering ved bruk: Kilde: Skeivt arkiv

Fotografi ubb-ska-ds0002-01-01

Siden 2019 har Skeivt arkiv produsert podkastserien «Skeiv historie fra Skeivt arkiv». Kreditering ved bruk: Kilde: Skeivt arkiv

Fotografi ubb-ska-ds0002-01-02

I Skeivt arkivs samlinger er det arkivmateriale i mange ulike medium. Kreditering ved bruk: Kilde: Skeivt arkiv

Fotografi ubb-ska-ds0002-01-03

Skeivt arkiv digitaliserer blant annet plakater, tidsskrift og fotografi fra samlingene. Kreditering ved bruk: Kilde: Skeivt arkiv

Fotografi ubb-ska-ds0002-01-04

Skanning og digitalisering av arkivmateriale hjelper å sikre dokumentasjon for framtiden, og bidrar til tilgjengeliggjøring. Kreditering ved bruk: Kilde: Skeivt arkiv

Fotografi ubb-ska-ds0002-01-05

Skeivt arkiv har mange presseklipp, tidsskrift og trykksaker i sine samlinger. Kreditering ved bruk: Kilde: Skeivt arkiv

Fotografi ubb-ska-ds0002-01-06

Skeivt arkivs video- og lydintervju er med på å dokumentere og formidle norsk skeiv historie. Utdrag fra intervjuene er tilgjengelige på våre nettsider, mens de i sin ...

Fotografi ubb-ska-ds0002-01-07

Vi har mange skeive tidsskrift i våre samlinger, både nasjonale og internasjole. Disse var en viktig kommunikasjonsarena, hvor skeive kunne finne tilhørighet og kollektivt forhandle om sin ...

Fotografi ubb-ska-ds0002-01-08

Vi har mange skeive tidsskrift våre samlinger, både nasjonale og internasjole. Disse var en viktig kommunikasjonsarena, hvor skeive kunne finne tilhørighet og kollektivt forhandle om sin plass ...

Fotografi ubb-ska-ds0002-01-09

Skeivt arkiv har den største skeive boksamlingen i Norge. Avbildet er boken Die Homosexualität des Mannes und des Weibes, utgitt av Magnus Hirchfeld i 1914. Kreditering ved ...

Fotografi ubb-ska-ds0002-01-10