Skeivt arkiv 10

Illustrasjonsbilder av Skeivt arkiv til bruk for presse og andre aktører. Kreditering må oppgis slik den er spesifisert for det enkelte bilde.


Skeivt arkiv har mange plakater i sine samlinger. Avbildet er plakater fra Helseutvalgets hivforebyggende arbeid.
Kreditering ved bruk: Kilde: Skeivt arkiv

Fotografi ubb-ska-ds0002-01-01

Siden 2019 har Skeivt arkiv produsert podkastserien «Skeiv historie fra Skeivt arkiv». Kreditering ved bruk: Kilde: Skeivt arkiv

Fotografi ubb-ska-ds0002-01-02

I Skeivt arkivs samlinger er det arkivmateriale i mange ulike medium. Kreditering ved bruk: Kilde: Skeivt arkiv

Fotografi ubb-ska-ds0002-01-03

Skeivt arkiv digitaliserer blant annet plakater, tidsskrift og fotografi fra samlingene. Kreditering ved bruk: Kilde: Skeivt arkiv

Fotografi ubb-ska-ds0002-01-04

Skanning og digitalisering av arkivmateriale hjelper å sikre dokumentasjon for framtiden, og bidrar til tilgjengeliggjøring. Kreditering ved bruk: Kilde: Skeivt arkiv

Fotografi ubb-ska-ds0002-01-05

Skeivt arkiv har mange presseklipp, tidsskrift og trykksaker i sine samlinger. Kreditering ved bruk: Kilde: Skeivt arkiv

Fotografi ubb-ska-ds0002-01-06

Skeivt arkivs video- og lydintervju er med på å dokumentere og formidle norsk skeiv historie. Utdrag fra intervjuene er tilgjengelige på våre nettsider, mens de i sin ...

Fotografi ubb-ska-ds0002-01-07

Vi har mange skeive tidsskrift i våre samlinger, både nasjonale og internasjole. Disse var en viktig kommunikasjonsarena, hvor skeive kunne finne tilhørighet og kollektivt forhandle om sin ...

Fotografi ubb-ska-ds0002-01-08

Vi har mange skeive tidsskrift våre samlinger, både nasjonale og internasjole. Disse var en viktig kommunikasjonsarena, hvor skeive kunne finne tilhørighet og kollektivt forhandle om sin plass ...

Fotografi ubb-ska-ds0002-01-09

Skeivt arkiv har den største skeive boksamlingen i Norge. Avbildet er boken Die Homosexualität des Mannes und des Weibes, utgitt av Magnus Hirchfeld i 1914. Kreditering ved ...

Fotografi ubb-ska-ds0002-01-10