Bilder til fri bruk – Skeivt kulturår 2022 30

Bilder til fri bruk for presse og andre aktører. Kreditering må oppgis slik den er spesifisert for det enkelte bilde. Nedlastningsknappen er lokalisert til høyre under bildene.


«Lesber & Homser MOT RASISME» på Festplassen. Fra fotoarkivet til HBB. Kreditering ved bruk: Fotograf ukjent. SKA/A-0009 LLH Bergen og Hordalands arkiv, Skeivt arkiv.

Skeivt arkiv har forsøkt ...

HBB Homofil Bevegelse i Bergen, Homodager

Fotografi ubb-ska-a0009-u-1059

«Lesber & Homser MOT RASISME» i Vaskerelven. Fra fotoarkivet til HBB. Kreditering ved bruk: Fotograf ukjent. SKA/A-0009 LLH Bergen og Hordalands arkiv, Skeivt arkiv.

Skeivt arkiv har forsøkt ...

HBB Homofil Bevegelse i Bergen, Homodager

Fotografi ubb-ska-a0009-u-1060

Leif Pareli

Fra fotoarkivet til HBB. Kvinnegruppen Sappho med banner. Kreditering ved bruk: Foto: Leif Pareli. SKA/A-0009 LLH Bergen og Hordalands arkiv, Skeivt arkiv.

HBB Homofil Bevegelse i Bergen, 8. mars, Sappho

Fotografi ubb-ska-a0009-u-422

Fra fotoarkivet til HBB. Kreditering ved bruk: Fotograf ukjent. SKA/A-0009 LLH Bergen og Hordalands arkiv, Skeivt arkiv.

Skeivt arkiv har forsøkt å kartlegge fotografen, men dette har ikke ...

HBB Homofil Bevegelse i Bergen, Demonstrasjon, 1. mai

Fotografi ubb-ska-a0009-u-450

Fra fotoarkivet til HBB. Ukjent årstall. Kreditering ved bruk: Fotograf ukjent. SKA/A-0009 LLH Bergen og Hordalands arkiv, Skeivt arkiv.

Skeivt arkiv har forsøkt å kartlegge fotografen, men dette ...

HBB Homofil Bevegelse i Bergen, 8. mars

Fotografi ubb-ska-a0009-u-660

Fra fotoarkivet til HBB. Kreditering ved bruk: Fotograf ukjent. SKA/A-0009 LLH Bergen og Hordalands arkiv.

Skeivt arkiv har forsøkt å kartlegge fotografen, men dette har ikke latt seg ...

DNF-48 Det Norske Forbundet av 1948, HBB Homofil Bevegelse i Bergen, Homodager

Fotografi ubb-ska-a0009-u-673

Leif Pareli

Fra fotoarkivet til HBB. Kreditering ved bruk: Foto: Leif Pareli. SKA/A-0009 LLH Bergen og Hordalands arkiv.

DNF-48 Det Norske Forbundet av 1948, HBB Homofil Bevegelse i Bergen, Homodager

Fotografi ubb-ska-a0009-u-883

Fra fotoarkivet til HBB. Kreditering ved bruk: Fotograf ukjent. SKA/A-0009 LLH Bergen og Hordalands arkiv.

Skeivt arkiv har forsøkt å kartlegge fotografen, men dette har ikke latt seg ...

DNF-48 Det Norske Forbundet av 1948, HBB Homofil Bevegelse i Bergen, Homodager

Fotografi ubb-ska-a0009-u-885

Fra fotoarkivet til HBB. Kreditering ved bruk: Fotograf ukjent. SKA/A-0009 LLH Bergen og Hordalands arkiv.

Skeivt arkiv har forsøkt å kartlegge fotografen, men dette har ikke latt seg ...

DNF-48 Det Norske Forbundet av 1948, HBB Homofil Bevegelse i Bergen, Homodager

Fotografi ubb-ska-a0009-u-886

Homosexuella Frigörelsesveckan Stockholm, ca. 1982 eller 1983. Fra fotoarkivet til HBB. Kreditering ved bruk: Fotograf ukjent. SKA/A-0009 LLH Bergen og Hordalands arkiv, Skeivt arkiv.

Skeivt ...

DNF-48 Det Norske Forbundet av 1948

Fotografi ubb-ska-a0009-u-920

Fra fotoarkivet til HBB. Kreditering ved bruk: Fotograf ukjent. SKA/A-0009 LLH Bergen og Hordalands arkiv.

Skeivt arkiv har forsøkt å kartlegge fotografen, men dette har ikke latt seg ...

DNF-48 Det Norske Forbundet av 1948, HBB Homofil Bevegelse i Bergen, Homodager

Fotografi ubb-ska-a0009-u-948

Jørgen Barth

Fra fotoarkivet til HBB. Kreditering ved bruk: Foto: Jørgen Barth. SKA/A-0009 LLH Bergen og Hordalands arkiv.

DNF-48 Det Norske Forbundet av 1948, HBB Homofil Bevegelse i Bergen, Homodager

Fotografi ubb-ska-a0009-u-949

Rolf Monsen

Fra fotoarkivet til HBB. Kreditering ved bruk: Foto: Rolf Monsen. SKA/A-0009 LLH Bergen og Hordalands arkiv, Skeivt arkiv.

HBB Homofil Bevegelse i Bergen, 1. mai

Fotografi ubb-ska-a0009-u-952

Det norske forbundet av 1948

Forsiden til heftet «Paragraf 213 – onde eller nødvendighet?» utgitt av DNF-48 i 1970. Kreditering ved bruk: Kilde: Skeivt arkiv.

Hefte ubb-ska-ds0002-02-01

Lov vedtatt 15. april 1687. Sjette boks 13. kapittel § 15: «Omgængelse, som er imod Naturen, straffis med Baal og Brand». Kreditering ved bruk: Kilde: Manuskript- og ...

Dokument ubb-ska-ds0002-02-02

Lov vedtatt 20. august 1842. Det 18. kapittel § 21: «Omgjængelse, som er imod Naturen, belægges med Strafarbeide i femte Grad.» Kreditering ved bruk: Kilde: Skeivt arkiv.

Bok ubb-ska-ds0002-02-03

Jo Hjelle

Regnbuedagene i Bergen i 2017. Stillbilde fra video av Jo Hjelle. Kreditering ved bruk: Kilde: Jo Hjelle/Skeivt arkiv.

Regnbuedagene i Bergen

Fotografi ubb-ska-ds0002-02-04

Jo Hjelle

Regnbuedagene i Bergen i 2017. Stillbilde fra video av Jo Hjelle. Kreditering ved bruk: Kilde: Jo Hjelle/Skeivt arkiv.

Regnbuedagene i Bergen

Fotografi ubb-ska-ds0002-02-05

Jo Hjelle

Regnbuedagene i Bergen i 2017. Stillbilde fra video av Jo Hjelle. Kreditering ved bruk: Kilde: Jo Hjelle/Skeivt arkiv.

Regnbuedagene i Bergen

Fotografi ubb-ska-ds0002-02-06

Det norske forbundet av 1948

Innbetalingsblankett med Forbundet sitt dekknavn foreningen «For by og bygd». Kreditering ved bruk: Kilde: Skeivt arkiv.

Skjema ubb-ska-ds0002-02-08

Arbeidsgrupper for Homofil Frigjøring

Brosjyre for kafeen AHF-kjeller’n med kart. Dette var kafeen til Arbeidsgrupper for Homofil Frigjøring (AHF). Kreditering ved bruk: Kilde: Skeivt arkiv.

Utesteder, Uteliv

Brosjyre ubb-ska-ds0002-02-11

Arbeidsgrupper for Homofil Frigjøring; Kvinnegruppa i AHF

Brosjyre fra Kvinnegruppa i Arbeidsgrupper for Homofil Frigjøring (AHF). Kreditering ved bruk: Kilde: Skeivt arkiv.

Utesteder, Uteliv

Brosjyre ubb-ska-ds0002-02-12

Lesbiske feminister (LF)

Forside av Amasonen nr. 5 1984. Kreditering ved bruk: Amasonen nr. 5 1984. Kilde: Skeivt arkiv.

Tidsskrift

Nummer ubb-ska-ds0002-02-13

Lesbisk bevegelse

Forside av Lesbisk internavis/Lesbisk avis, desember 1982. Kreditering ved bruk: Lesbisk internavis, desember 1982. Kilde: Skeivt arkiv.

Tidsskrift

Nummer ubb-ska-ds0002-02-14

Lesbisk bevegelse

Forside av Lavendelexpressen nr. 1 1976. Kreditering ved bruk: Lavendelexpressen nr. 1 1976. Kilde: Skeivt arkiv.

Tidsskrift

Nummer ubb-ska-ds0002-02-15

Lesbisk bevegelse

Forside av Lavendelexpressen nr. 2 1977. Kreditering ved bruk: Lavendelexpressen nr. 1 1976. Kilde: Skeivt arkiv.

Tidsskrift

Nummer ubb-ska-ds0002-02-16

Det norske forbundet av 1948; DNF-48 Bergen region

Forside av Bergensnytt nr. 2 1979. Kreditering ved bruk: Bergensnytt nr. 2 1979. Kilde: Skeivt arkiv.

Tidsskrift

Nummer ubb-ska-ds0002-02-17

Det norske forbundet av 1948; DNF-48 Bergen region

Forside av Bergensnytt nr. 5 1978. Kreditering ved bruk: Bergensnytt nr. 5 1978. Kilde: Skeivt arkiv.

Tidsskrift

Nummer ubb-ska-ds0002-02-18

Homofil bevegelse i Bergen, HBB

Forside av Frimerket nr. 4 1987. Kreditering ved bruk: Frimerket nr. 4 1987. Kilde: Skeivt arkiv.

Tidsskrift

Nummer ubb-ska-ds0002-02-19

Homofil bevegelse i Bergen, HBB

Forside av Frimerket nr. 3 1979. Kreditering ved bruk: Frimerket nr. 3 1979. Kilde: Skeivt arkiv.

Tidsskrift

Nummer ubb-ska-ds0002-02-20