Skeivt kulturår 2022 21

Billedmateriale til fri bruk for presse og andre aktører. Kreditering må oppgis slik den er spesifisert for det enkelte bilde. Nedlastningsknappen er lokalisert til høyre under bildene. Noen poster inneholder billedserier, trykk deg inn på dem for å se alle bildene i serien.


Fra fotoarkivet til HBB. Kreditering ved bruk: SKA/A-0009 LLH Bergen og Hordalands arkiv, Skeivt arkiv. Fotograf ukjent.

HBB – Homofil Bevegelse i Bergen, Demonstrasjon, 1. mai

Fotografi ubb-ska-ds0002-02-01

Leif Pareli

Fra fotoarkivet til HBB. Kvinnegruppen Sappho med banner. Kreditering ved bruk: SKA/A-0009 LLH Bergen og Hordalands arkiv, Skeivt arkiv. Foto: Leif Pareli.

HBB – Homofil Bevegelse i Bergen, 8. mars, Sappho

Fotografi ubb-ska-ds0002-02-02

Fra fotoarkivet til HBB. Kreditering ved bruk: SKA/A-0009 LLH Bergen og Hordalands arkiv, Skeivt arkiv. Foto: Jørgen Barth. (bilde nr. 1) / Fotograf ukjent. (bilde nr. 2–5) ...

DNF-48 Det Norske Forbundet av 1948, HBB – Homofil Bevegelse i Bergen, Homodager

Fotografi ubb-ska-ds0002-02-03

Jo Hjelle

Regnbuedagene i Bergen 2017. Stillbilder fra video av Jo Hjelle. Kreditering ved bruk: Kilde: Jo Hjelle/Skeivt arkiv.

Regnbuedagene i Bergen

Fotografi ubb-ska-ds0002-02-04

Rolf Monsen

Fra fotoarkivet til HBB. Kreditering ved bruk: SKA/A-0009 LLH Bergen og Hordalands arkiv, Skeivt arkiv. Foto: Rolf Monsen.

HBB – Homofil Bevegelse i Bergen, 1. mai

Fotografi ubb-ska-ds0002-02-05

Fra fotoarkivet til HBB. Ukjent årstall. Kreditering ved bruk: SKA/A-0009 LLH Bergen og Hordalands arkiv, Skeivt arkiv. Fotograf ukjent.

HBB – Homofil Bevegelse i Bergen, 8. mars

Fotografi ubb-ska-ds0002-02-06

«Lesber & Homser MOT RASISME». Fra fotoarkivet til HBB. Kreditering ved bruk: SKA/A-0009 LLH Bergen og Hordalands arkiv, Skeivt arkiv. Fotograf ukjent.

HBB – Homofil Bevegelse i Bergen, Homodager

Fotografi ubb-ska-ds0002-02-07

Det norske forbundet av 1948

Innbetalingsblankett med Forbundet sitt dekknavn foreningen «For by og bygd». Kreditering ved bruk: Kilde: Skeivt arkiv.

Skjema ubb-ska-ds0002-02-08

Lov vedtatt 15. april 1687. Sjette boks 13. kapittel § 15: «Omgængelse, som er imod Naturen, straffis med Baal og Brand». Kreditering ved bruk: Kilde: Manuskript- og ...

Dokument ubb-ska-ds0002-02-09

Det norske forbundet av 1948

Forsiden til heftet «Paragraf 213 – onde eller nødvendighet?» utgitt av DNF-48 i 1970. Kreditering ved bruk: Kilde: Skeivt arkiv.

Hefte ubb-ska-ds0002-02-10

Arbeidsgrupper for Homofil Frigjøring

Brosjyre for kafeen AHF-kjeller’n med kart. Dette var kafeen til Arbeidsgrupper for Homofil Frigjøring (AHF). Kreditering ved bruk: Kilde: Skeivt arkiv.

Utesteder, Uteliv

Brosjyre ubb-ska-ds0002-02-11

Arbeidsgrupper for Homofil Frigjøring; Kvinnegruppa i AHF

Brosjyre fra Kvinnegruppa i Arbeidsgrupper for Homofil Frigjøring (AHF). Kreditering ved bruk: Kilde: Skeivt arkiv.

Utesteder, Uteliv

Brosjyre ubb-ska-ds0002-02-12

Lesbiske feminister (LF)

Forside av Amasonen nr. 5 1984. Kreditering ved bruk: Amasonen nr. 5 1984. Kilde: Skeivt arkiv.

Tidsskrift

Nummer ubb-ska-ds0002-02-13

Lesbisk bevegelse

Forside av Lesbisk internavis/Lesbisk avis, desember 1982. Kreditering ved bruk: Lesbisk internavis, desember 1982. Kilde: Skeivt arkiv.

Tidsskrift

Nummer ubb-ska-ds0002-02-14

Lesbisk bevegelse

Forside av Lavendelexpressen nr. 1 1976. Kreditering ved bruk: Lavendelexpressen nr. 1 1976. Kilde Skeivt arkiv.

Tidsskrift

Nummer ubb-ska-ds0002-02-15

Lesbisk bevegelse

Forside av Lavendelexpressen nr. 2 1977. Kreditering ved bruk: Lavendelexpressen nr. 1 1976. Kilde Skeivt arkiv.

Tidsskrift

Nummer ubb-ska-ds0002-02-16

Det norske forbundet av 1948; DNF-48 Bergen region

Forside av Bergensnytt nr. 2 1979. Kreditering ved bruk: Bergensnytt nr. 2 1979. Kilde: Skeivt arkiv.

Tidsskrift

Nummer ubb-ska-ds0002-02-17

Det norske forbundet av 1948; DNF-48 Bergen region

Forside av Bergensnytt nr. 5 1978. Kreditering ved bruk: Bergensnytt nr. 5 1978. Kilde: Skeivt arkiv.

Tidsskrift

Nummer ubb-ska-ds0002-02-18

Homofil bevegelse i Bergen, HBB

Forside av Frimerket nr. 4 1987. Kreditering ved bruk: Frimerket nr. 4 1987. Kilde: Skeivt arkiv.

Tidsskrift

Nummer ubb-ska-ds0002-02-19

Homofil bevegelse i Bergen, HBB

Forside av Frimerket nr. 3 1979. Kreditering ved bruk: Frimerket nr. 3 1979. Kilde: Skeivt arkiv.

Tidsskrift

Nummer ubb-ska-ds0002-02-20

Homosexuella Frigörelsesveckan Stockholm, ca. 1982 eller 1983. Fra fotoarkivet til HBB. Kreditering ved bruk: SKA/A-0009 LLH Bergen og Hordalands arkiv, Skeivt arkiv. Fotograf ukjent.

Fotografi ubb-ska-ds0002-02-21