-->

Dag Strand Nielsen

Født
1950

Død
1995

Dag Strand Nielsen (1950-1995) var homo- og AIDS-aktivist fra 1970-tallet til han døde i 1995.