-->

Bodil Espedal

Født
1950

Bodil Espedal, født i Mandal i 1950. Flyttet til Oslo i 1970, og studerte språk, litteratur og bibliotekfag. Hun ble med i redaksjonen for universitetsavisa Universitas i 1973. Flere i redaksjonen var med i grupperingen Kvinneaktivistene, og Bodil Espedal ble også aktivt med her. Etter hvert ble hun også aktiv i lesbisk bevegelse og i aktivitetene på Kvinnehuset i Oslo (opprettet i 1975). Bl.a. var Bodil Espedal sentral i driften av bokkafeen på Kvinnehuset. I 1986 var hun sammen med Gerd Brantenberg, Relsen Larsen, Lisbeth Nilsen og Astrid Torud med på å gi ut boken: «På sporet av den tapte lyst. Kjærlighet mellom kvinner som litterært motiv». Oslo: Aschehoug.