Klubbnytt juni 1957. 0

Nummer skapt av

Utgivningsår: 1957


Signatur: ubb-ska-0001-l-01-08-03


Skrivemaskinskrevet medlemsblad med håndtegnede illustrasjoner. Klubbnytt tar et opphold etter dette nummeret, og neste nummer utkommer februar 1958.