Klubbnytt desember 1956. 0

Nummer skapt av

Utgivningsår: 1956


Signatur: ubb-ska-0001-l-01-07-04


Skrivemaskinskrevet medlemsblad med håndtegnede illustrasjoner. Har også referat fra generalforsamling 24.11.1956, og rapport fra ICSE's årsmøte i Amsterdam 13.-14. oktober 1956.