FRI Midt-Norge 0

FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold har i dag 11 lokallag landet over. Fra FRI Midt-Norge har Skeivt arkiv mottatt 6 hyllemeter materiale. Arkivet rommer også materiale tilbake i tid både fra Landsforeningen for lesbiske og homofile (LLH), og forløperen Det norske forbundet av 1948 (DNF-48).