Jan Olav Gatland 0

Jan Olav Gatland (f. 1949) er sakprosaforfatter, utdannet Cand. Phil og har i en årrekke jobbet som førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Boken hans "Mellom linjene - homofile tema i norsk litteratur" fra 1990 fikk mye oppmerksomhet. Han har bodd både i Bergen, Tromsø og Oslo, og har vært aktiv i den skeive bevegelsen alle stedene, som medlem i Homofil bevegelse i Bergen (HBB), Det norske forbundet av 1948 (DNF-48) og Homofil bevegelse i Tromsø (HBT). Arkivet hans er på 8 hyllemeter og inneholder blant annet hefter, presseklipp og tidsskrifter.