-->

Kirsti Malterud

Født
1949

Lege og professor i allmennmedisin. Var med å starte Oslo helseråds rådgivningstjeneste for homofile i 1977.